instant fap

NADA u Nadi!

NADA u Nadi!

Pokušao sam kao potpuni laik odgovor na pitanje „kraja“ dobiti od epidemiologa dr. Nade Elijaš. Nada je jedan od tri epidemiologa na našem kantonu sa dugogodišnjim iskustvom.

Puno sam naučio iz rijetkih kontakata s njom. Sjećam se da je i nakon zadnje katastrofalne poplave u našem gradu (2014. g.) predložila i provela sanitarne i dezinfekcijske mjere koje su dale odlične rezultate.

Zadnji put smo se sreli 25.03. (prošlog mjeseca) u sanskoj bolnici.

Domaćin je bio direktor dr. Mustafa Avdagić, a Nada nam je skupa sa dr. Enisom Hašić podnijela cjelovit izvještaj o svim poduzetim mjerama i radnjama.

Ćutio sam, slušao i bio ohrabren onim što sam čuo na ovom sastanku…

Pročitajte više na http://asimkamber.com/nada-u-nadi/

Piše Asim Kamber

KOMENTARI