instant fap

Najviše se kradu vozila proizvođača Volkswagen, Audi, Škoda, BMW…

Najviše se kradu vozila proizvođača Volkswagen, Audi, Škoda, BMW…

U dokumentu se ističe da postoji tendencija odliva kvalitetnih i iskusnih kadrova u druge organe ili u privatni sektor, koji ih privlači neuporedivo boljim materijalnim uslovima rada, kao i priliva mladih i neiskusnih službenika kojima u velikoj mjeri nedostaje znanja i vještine za borbu protiv kriminala.

Sigurnosne institucije BiH, u roku od dva mjeseca od usvajanja Strategije, donijet će vlastite akcione planove u skladu sa ciljevima i mjerama utvrđenim u ovom dokumentu u čijoj su izradi učestvovale sve sigurnosne agencije u BiH.

Vijeće ministra BiH usvojilo je i dokument Procjena prijetnje od organizovanog kriminala u BiH u kojem se konstatuje da se najveći broj organizovanih kriminalnih grupa u BiH bavi ilegalnom trgovinom droge, krađom i preprodajom ukradenih automobila i krijumčarenjem ljudi kao najunosnijim kriminalnim djelatnostima.

Prisutno je i krijumčarenje vatrenog oružja i municije i prodaje na ilegalnom tržištu, zatim organizovano falsifikovanje novca. Jedan dio pripadnika ovih grupa bavi se krvnim deliktima, ucjenama, otmicama i iznudama.

Prema dokumentu Procjena prijetnje od organizovanog kriminala u BiH, čija izrada je obaveza BiH na putu ka euroatlantskim integracijama, ističe se da je u 2012. godini bilo 1.452 krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom droga i da je trend u porastu za 10,3 posto u odnosu na 2011. godinu, kada ih je bilo 1.316.

Prema podacima policijskih agencija, ova krivična djela počinilo je 1.726 počinilaca, što je povećanje za 105 osoba ili za 6,5 posto, a najbrojnije krivično djelo je posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga.

Prema operativnim podacima, situacija u vezi sa zloupotrebom i nedozvoljenim prometom opojnih droga u BiH konstantno se usložnjava i poprima nove dimenzije.

Evidentno je povećanje broja konzumenata, a shodno tome i ovisnika, a nije zanemarljiv ni broj smrtnih slučajeva koji se mogu dovesti u određenu uzročno-posljedičnu vezu sa konzumiranjem narkotičkih sredstava.

Kada je riječ o krivičnim djelima iz oblasti privrednog kriminala, prema dokumentu kojeg je usvojio Savjet ministara BiH, u 2012. godini zabilježen je pad, ali je zabrinjavajući iznos učinjene materijalne štete od 58.902.906 KM.

Među ovim djelima preovladavaju pronevjere, poreske utaje, krijumčarenje, prevara u privrednom poslovanju, obmana pri dobijanju kredita, carinske prevare i povrede autorskih prava.

Prema policijskim evidencijama, registrovano je 447 krivičnih djela korupcije, što je povećanje za 14,3 posto u odnosu na 2011. godinu, a preovladavaju zloupotreba položaja i krivotvorenje službene isprave.

U 2012. godini ukupno je ukradeno 1.240 vozila, od čega je posebno ugrožen prostor Federacije BiH, naročito Kanton Sarajevo, gdje se ukrade više od 80 posto vozila otuđenih u FBiH. Najviše se kradu vozila proizvođača Volkswagen, Audi, Škoda, BMW, Mercedes, Renault, Peugeot i Seat.

Prema Procjeni prijetnje od organizovanog kriminala u BiH, i dalje je prisutna pojava da kriminogena lica novac stečen nezakonitim aktivnostima nastoje da što prije legalizuju.

Finansijsko-obavještajno odjeljenje Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH, koje je nadležno za sprečavanje i istraživanje krivičnog djela pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, registrovalo je u 2012. godini 13 slučajeva i podnijelo sedam izvještaja protiv 36 osoba i 14 pravnih lica, a ukupan iznos “opranog novca” obuhvaćen izvještajima iznosi 30.448.490 KM.

U protekle dvije godine povećan je broj krivičnih djela ilegalnog posjedovanja i trgovine oružja na nivou BiH i u 2012. godini ukupno je registrovano 892, što u odnosu na 2011. godinu, kada su ukupno zabilježena 804 ova krivična djela, povećanje za 10,94 posto.

Na osnovu postojećih analiza u BiH, zapažen je trend porasta visokotehnološkog, odnosno, sajber kriminala, a nadležne policijske i obavještajne agencije u BiH ukazuju da kriminalne grupe sve više koriste nove sofisticirane tehnologije kao “modus operandi” u izvršenju drugih krivičnih djela i ostvarivanju međusobne komunikacije.

KOMENTARI