instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

Nasilje nad djecom putem interneta: Kako ga suzbiti?

Nasilje nad djecom putem interneta: Kako ga suzbiti?

Djeca i mladi u Bosni i Hercegovini sve češće su žrtve nasilja koje se odvija u digitalnom/online okruženju, a o čemu, između ostalog, svjedoči više hiljada prijava neprimjerenih sadržaja koje bilježi Centar za sigurni Internet u BiH, MFS-EMMAUS, a što je naročito učestalo u posljednje vrijeme, kada je online okruženje postalo svakodnevica usljed specifičnih uvjeta koje je nametnula pandemija koronavirusa.

Digitalizacijom svakodnevnog života došlo je do pojave brojnih opasnosti koje treba prepoznati, prevenirati, umanjiti i sanirati putem edukacije o načinima zaštite na Internetu, te uspostaviti i osigurati zakonske i druge mehanizme kako bi se efikasnije suzbili i sankcionirali pojavni oblici neprimjerenog ponašanja, uključujući i određene forme cyber-kriminala.

Istaknuto je to danas uoči panel-diskusije, u organizaciji Federalne uprave policije (FUP), kojom je ozvaničen početak kampanje prevencije, čiji je cilj, prije svega, spriječiti tinejdžere i mlade u samoproizvođenju i dijeljenju neprimjerenih sadržaja/fotografija na društvenim mrežama.

Kako je rečeno, cilj ovog panela jeste podizanje svijesti djece i mladih, roditelja, nastavnika, ostalih profesionalaca i uopće građana Bosne i Hercegovine o nasilju nad djecom u digitalnom okruženju i mogućnostima preveniranja i njegovog adekvatnog suzbijanja.

Profesor sa Fakulteta kriminalističkih nauka UNSA Elmedin Muratbegović je, fokusirajući se na kriminološke aspekte nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, izjavio kako je digitalni svijet naša realnost, te da, uz sve prednosti, donosi i opasnosti koje kreću od nekih oblika asocijalnog ponašanja, kojima djeca nesvjesno proizvode određene nelagode i probleme.

“Interacija među mladima danas je u visokom procentu okrenuta digitalnom okruženju i njihovoj komunikaciji u tzv. ‘online-svijetu’ u kojem je prirodno da se dese dobre stvari, ali i one koje imaju elemente protupravnosti”, kazao je Muratbegović.

Upozorio je, istovremeno, kako značajan broj tih protupravnih elemenata imaju obilježja krivičnog djela, “tako da se danas, nerijetko, bilježe razni oblici vrbovanja, namamljivanja, lažnog predstavljanja predatora, odnosno odraslih osoba kao vršnjaka, te djeca lako upadaju u mreže, koje nekada čak završe trgovinom ljudima”.

Profesor sa Fakulteta političkih nauka UNSA Emir Vajzović, referirajući se na temu digitalne informacijske pismenosti, ocijenio je kako aktuelnu situaciju karakterizira veoma nizak nivo medijske i informacijske pismenosti, a što je pretpostvka za odgovorno djelovanje u virtuelnom svijetu.

Svi pojavni oblici do kojih može doći od nekih izazova, raznih neželjenih efekata iz sfere bullyinga, odnosno vršnjačkog nasilja na internetu su rezultat upravo toga da niko djecu nije uputio u digitalni svijet i kako se u takvom okruženju trebaju ponašati i djelovati“, pojasnio je Vajzović.

U tom je kontekstu naglasio značaj sistemski održivog rješenja reforme obrazovnog sistema, podsjećajući da je u Kantonu Sarajevo nedavno usvojena Strategija razvoja medijske informacijske pismenosti, a koja bi se trebala razvijati kroz sve curriculume nastavnog procesa kako bi se podigao nivo otpornosti novih generacija na izazove i opasnosti u digitalnom svijetu.

Održavanje panela je, uime suorganizatora – Centra za sigurni Internet MFS-EMMAUS, pozdravila Alma Efendić, naglašavajući da djecu treba naučiti kako da se ne izlažu opasnostima koje, uz sve dobre strane Interneta, nažalost, vrebaju u digitalnom okruženju.

Ukazala je na neophodnost izmjene i dogradnje zakonodavnog okvira u BiH kako bi pojavni oblici kriminala, poput neprimjerenih sadržaja na Internetu i eksploatacije djece u svrhu izrade pornografskog materijala bila primjereno procesuirana i strožije sankcionirana.

Upozorila je i kako se neprimjereni sadržaji za određene uzraste, nerijetko, plasiraju i u sklopu televizijskih programa, te da i u tom pogledu roditelji moraju biti svjesni latentnih opasnosti, uz sve ostale digitalne tehnologije i platforme, a sve u funkciji ranog prepozvanja rizičnih ponašanja.

Aida Suljić iz FUP-a predstavila je rezultate godišnje kampanje prevencije koju provodi Fondacija “Amber Alert Europe”, a koja se odnosi na širenje neprimjerenih fotografija u digitalnom okruženju.

Radi se o fondaciji koja okuplja 44 zvanične organizacije, javne vlasti i poslovne subjekte iz 28 zemalja i pomaže Mrežu policijskih eksperata za nestale osobe (PEN-MP), koju dosada čini više od 80 stručnjaka iz 33 zemlje.

Kako je najavljeno, u sklopu panela bit će razmatrane i teme posvećene kompjuterski posredovanim krivičnim djelima, odnosno nasilju u digitalnom okruženju, kao i digitalnoj i informacijskoj pismenosti, utjecaju medija na sigurnost djece u digitalnom okruženju, te kriminološkim aspektima nasilja nad djecom u digitalnom okruženju i pojavnim oblicima i učestalost nasilja nad djecom.

Sudionici panel-diskusije su predstavnici/djelatnici FUP-a, Ministarstva sigurnosti BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Regulatorne agencija za komunikacije BiH, Policije Brčko Distrikta BiH, kao i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, te kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i predstavnici nevladinih organizacija.

KOMENTARI