instant fap

Nastavak sjednice općinskog vijeća

Nastavak sjednice općinskog vijeća

Nastavak devete sjednice Općinskog vijeća Sanski Most održaće se petak, 11. oktobra s početkom u osam sati u sali za sjednice Općinskog vijeća.

U drugom nastavku devete sjednice vijećnici će raspravljati o dnevnu redu koji sadrži dvanaest tačaka, među kojima je i prijedlog Odluke o izmjenema i dopunama budžeta općine Sanski Most za 2013. godinu. Pored rebalansa budžeta koja je jedna od važnijih tačaka dnevnog reda, vijećnici će prethodno raspravljati o izvještaju o izvršenju budžetskih prihoda i rashoda za prvih šest mjeseci tekuće godine.

Za ovu sjednicu Općinskog vijeća pripremljen je prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana stambenog naselja „Stadion – Meša Selimović“, zatim prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Lijeva obala 1“ Sanski Most, kao i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Željezničko naselje“. U dnevni red uvršten je i prijedlog Odluke o usvajanju Plana utroška namjenskih sredstava za 2013. godinu, te prijedlog Odluke o uslovima i načinu dodjele gradskog, građevinskog, neizgrađenog zemljišta na lokalitetu Radne zone Šejkovača.

U dnevnom redu ove sjednice nalazi se izvještaj o utrošku sredstava za podsticaj u poljoprivredi na području općine Sanski Most za 2012. godinu sa Programom podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2013. godinu na području općine Sanski Most, kao i prijedlog Odluke o subvenciji za mlijeko u 2013. godini. Na dnevnom redu će se naći izvještaj o radu za 2012. godinu Javne ustanove „Centar za mlade, kulturu, sport i informisanje Kult media“, izvještaj o radu za 2012. godinu Javne ustanove „Narodna biblioteka“, zatim informacija o izgradnji mini hidroelekrana na području općine Sanski Most do 5 MW, kao i informacija o procesuiranju ratnih zločina počinjenih na području općine Sanski Most. Na dnevnom ove sjednice Općinskog vijeća naći će se  prijedlog odluke o osnivanju Stručne službe za poslove Općinskog vijeća Sanski Most, te informacija o stanju i djelovanju privrednog društva Rudnik mrkog uglja „Kamengrad“ na lokalitetu površinskog kopa Zlauše. radiosana

KOMENTARI