instant fap

Nastavljeni radovi na Banji Ilidža

Nakon okončanja ljetne sezone nastavljeni su radovi na sadržajima budućeg banjsko lječilišnog kompleksa „Sanska Ilidža“.

Radi se o građevinskim radovima koji su vezani za izgradnju novih sadržaja i proširenje kapaciteta.  Banja Ilidža poznato je lječilište sa termalnom vodom, kojeg je prije tri godine privatizirao Aziz Mujdžić, biznismen porijeklom iz Prijedora koji skoro četrdeset godina živi i radi u Švedskoj. Kupac je na ovoj lokaciji najavio izgradnju savremenog banjskog i rekreativnog kompleksa sa brojnim turističkim, sportskim i ugostiteljskim sadržajima. Direktor Sanske Ilidže Mirnes Burnić je potvrdio da je investicioni ciklus otvoren građevinskim radovima za izgradnju dva nova bazena te sanacijom postojećih kapaciteta. Radovi će se odvijati po fazama, kako bi se prilagodili ljetnog sezoni.

“Cjelokupan projekat bi trebao biti završen do sredine ili do kraja 2014. godine, a za to vrijeme u kompleks će biti uloženo oko pet miliona maraka”, kazao je Burnić. Investitor se odlučio da obnovu i proširenje kompleksa ne povjeri jednom izvođaču, već da za svaki dio posla bude angažavana po jedna firma. Trenutno su zanatski radovi povjereni zanatskoj radnji Karupović, a zidarski radovi firmi AS Seferović. Banjom Sanska Ilidža, prije nego je prešla u privatne ruke, upravljalo je općinska organizacija ratnih vojnih invalida Sanski Most Erving SM, koji nisu uspjeli pronaći održiv koncept poslovanja. Novi kupac odlučio je da iskoristi potencijale izvorišta ljekovite vode i te Sansku Ilidžu pretvori u jedno od najprepoznatljivijih turističkih destinacija na ovom području.

KOMENTARI