instant fap

Nastavljeno deminiranje u Sasini

Nastavljeno deminiranje u Sasini

Na području Sasine započelo je deminiranje velike površine zemljišta koje je kontaminirano minsko eksplozivnim sredstvima zaostalim iz proteklog rata.

Ovaj posao obavljaju deminerski timovi Oružanih snaga BiH, koje je u pratnji predstavnika štaba Civilne zaštite općine Sanski Most, obišao general Sakib Forić. Planirano je da deminiranje oko 60 hiljada kvadratnih metara zemljišta potraje sve do juna. Inače, područje sela Sasina je tokom proteklog rata bilo linija razdvajanja, te se na širem području nalazi veliki broj minskih polja.

Mještani Sasine su veoma zadovoljni time što je nakon duže pauze nastavljen proces deminiranja u ovom selu.

Minska polja, i toliko godina nakon rata, predstavljaju prijetnju po sigurnost stanovnika. Prema zvaničnim podacima, na području sanske općine minama je kontaminiran 31 kvadratni kilometar površine.

Najugroženiji su rubni dijelovi općine, a minska polja najviše prijete mještanima sela Stara Rijeka, Stari Majdan, Trnova, Slatina i Tramošnja

KOMENTARI