instant fap

Naučni radovi o genocidu nad Bošnjacima

Naučni radovi o genocidu nad Bošnjacima

Udruženje logoraša općine Sanski Most organiziralo je promociju Zbornika radova „Genocid nad Bošnjacima 1992.-1995“, koja je održana u prostoru stare gradske vijećnice.

Promotori ovog zbornika bili su publicista i novinar Anes Džunuzović, te autor knjige „Genocid u Prijedoru“, mr. Jasmin Medić. Prisutnima se na početku obratio predsjednik sanskog udruženja logoraša, Nihad Ključanin, koji je govorio o posljedicama agresije u Sanskom Mostu. Džunuzović je istakao kako je pomenuti zbornik nastao nakon okruglog stola koji je održan decembra 2012. Godine u Sarajevu koji je okupio žrtve genocida u BiH i njihove porodice te istraživače i publiciste koji su se bavili ovom tematikom. „U pomenutom zborniku nalazi se jedanaest naučnih radova na temu genocida u našoj zemlji i njegova promocija vremenski je tempirana kako bi se dogodila baš na današnji dan. Naime, mi smatramo da je 9. Januar, dan kada je 1993. Godine ustanovljena Republika Srpska u stvari dan koji označava početak genocida nad Bošnjacima.“, istakao je Džunuzović. On je dodao kako se na ovaj način želi uputiti poruka domaćoj i međunarodnoj javnosti o stvarnoj prirodi entiteta Republika Srpska stvorenog genocidnom politikom koja je uključivala masovna ubistva, protjerivanja te uništavanje kulturne i druge zaostavštine bošnjačkog naroda.

Drugi promotor i jedan od autora Zbornika,  mr. Jasmin Medić, istakao je da je riječ o značajnom naučnom djelu koji na jasan, stručan i pregledan način uspio obrađuje problematiku vezanu za genocid u BiH. “Zbornik nudi dokaze i istinu o genocidu nad Bošnjacima. Pristup obrađenoj temi je originalan kako po svom sadržaju tako i po tretiranoj problematici”, pojasnio je Medić. Izdavač Zbornika je Udruženje “Mladi muslimani”, a autori su Nihad Halilbegović, Fatmir Alispahić, Džemal Najetović, Avdo Huseinović, Jasmin Medić, zatim Šaćir Srebrenica, Bakira Hasečić, Muharem Omerdić, Fatima Memišević, Hasan Nuhanović i Admir Muratović. Promocija Zbornika je istovremeno, pored Sanskog Mosta, održana u još tri grada u BiH i to u Konjicu, Kozarcu i Sarajevu.

KOMENTARI