instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

Ne dozvolite da prodavači krše vaša prava, zakon je na vašoj strani

Ne dozvolite da prodavači krše vaša prava, zakon je na vašoj strani

Koliko ste puta došli u situaciju da morate reklamirati neku kupljenu stvar? Čini vam se da imate sreće jer imate važeću garanciju, pa osim čekanja, nema drugih negativnosti po vas.

Međutim, ni jedan prodavac vam neće reći potpunu istinu o vašim pravima u slučaju kada popravljate ili mijenjate stvar pod garancijom.

A potpuna je istina da ste zaštićeni Zakonom o obligacionim odnosima kako u Federaciji BiH tako i RS-u, te da u zavisnosti od težine kvara, imate pravo na potpuno novi uređaj i novu garanciju koja počinje od dana preuzimanja novog uređaja!?

Naime, Zakon o obligacionim odnosima, koji štiti vas kao kupca, osnovni je zakon koji reguliše prava i obaveze u prometu roba i usluga. On reguliše, između ostalog, i odgovornosti prodavaca i proizvođača odnosno garantovanje za ispravno funkcionisanje stvari.

U tom smislu, bitno je naglasiti da kupac od proizvođača, odnosno od prodavca, koji mu je prodao robu i predao garantni list, može tražiti u toku garantnog roka, da neispravnu stvar popravi ili zamjeni drugom stvari koja funkciniše ispravno (čl. 502. ZOO FBiH).

Tako, u slučaju manje opravke stvari garantni rok se produžava onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari (čl. 503. st. 1. ZOO). Međutim, kad je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamjena stvari ili njena bitna opravka, garantni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno od vraćanja opravljene stvari. Istako tako, ako je zamijenjen ili bitno opravljen samo neki dio stvari, garantni rok počinje teći ponovo samo za taj dio.

Konkretno to znači sljedeće: Ako naprimjer ne možete da upalite mobitel zbog problema sa puljkom, podrazumjeva se da će opravak biti jednostavniji i kraći, možda do dva dana. U tom slučaju vama će garantni rok biti produžen za dva dana.

Međutim ako vam se pokvari matična ploča mobilnog telefona koja je bitan dio i bez kojeg telefon ne može funkcionisati, u tom slučaju, garancija počinje iznova teći od momenta povrata popravljenog telefona.

Isto vrijedi i u slučaju zamjene telefona za novi telefon. Međutim, ako vam se pokvari neki manje bitan dio telefona, naprimjer zvučnik, u tom slučaju, nakon popravka, garanti rok počinje iznova teći samo za zvučnik.

Također, ako prodavac ne izvrši u razumnom roku opravku ili zamjenu stvari, kupac može raskinuti ugovor ili sniziti cijenu i zahtijevati naknadu štete (čl. 504. ZOO)

Dakle, ukoliko prodavac ili proizvođač izbjegava postupiti po naprijed navedenim propisima, kupac u svakom slučaju ima mogućnosti da štiti svoja prava pokretanjam parničog postupka pred nadlaženim sudom, a o istom može obavjestiti i nadležnu inspekciju službu koja će nakon izvršenog inspekcijskog nadzora, naložiti postupanje po navedenim odredbama.

KOMENTARI