instant fap

Nedžmina iz Visokog je najbolja strana studentica Vojne akademije u Virginiji

Nedžmina iz Visokog je najbolja strana studentica Vojne akademije u Virginiji

Počašćena sam što imala imala mogućnost sjajno predstaviti Oružane snage BiH, poručila je Nedžmina Dervišević, poručnica OS BiH

Proteklog mjeseca poručnica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Nedžmina Dervišević uspješno je završila Logistics Captains Career Course na Vojnom logističkom univerzitetu u Virginiji (Sjedinjene Američke Države), gdje je proglašena najboljim stranim studentom.

Inače, kolege sa kojima je ova Visočanka pohađala Vojnu akademiju dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država i deset drugih zemalja svijeta.

– Počašćena sam što sam imala mogućnost sjajno predstaviti Oružane snage Bosne i Hercegovine u međunarodnom okruženju i radujem se nastavku rada u godinama koje dolaze, poručila je Nedžmina putem svog LinkedIn profila.

Logistički napredni karijerni kurs oficirima pruža priliku da prošire svoja vojna znanja i sposobnosti sa fokusom na štabno planiranje, osposobljava ih da obavljaju dužnost komandira čete, te im pomaže shvatiti multifunkcionalno djelovanje logistike.

Kurs čine tri faze, osnovne u kojoj se oficiri upoznavaju sa pojmovima i načinom organizacije i strukture funkcionisanja vojnih organizacija, pripremne faze u kojoj se oficiri osposobljavaju da pomoću matematičkih operacija i faktora procjene sve potrebne informacije za održavanje vojne operacije na taktičkom i operativnom nivou, te završne faze koja sumira sve sposobnosti i priprema polaznike da samostalno budu osposobljeni izračunati i predstaviti sve faktore neophodne za logističko podršku jedinica na nivou brigade i manjih organizacijskih jedinica.

KOMENTARI