instant fap

Nema matičnog broja mimo države

Nema matičnog broja mimo države

Zastupnici u Parlamentarnoj skupštini BiH iz Federacije, bez obzira na političku opciju iz koje dolaze, jednoglasni su u stavu da se rješenja za pitanje jedinstvenog matičnog broja moraju tražiti unutar zakona na državnoj razini. To je njihov odgovor na prijetnje iz Republike Srpske da će taj entitet iznaći vlastiti modus rješenja za pitanje matičnog broja, kako bi se on bar izdavao u tom entitetu.

 

U skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH, od 12. februara u Bosni i Hercegovini je prestalo izdavanje jedinstvenih matičnih brojeva, od kada se upis u matične knjige vrši bez tog podatka, koji je inače ključan za dobivanje zdravstvene knjižice i putne isprave. Postoje informacije kako su pojedine općine nastavile tu praksu i nakon 12. februara, ali će matični brojevi koji su određeni na taj način biti dovedeni u pitanje.

Registraciona područja

Predstavnički dom PSBiH u dva navrata, tokom marta, nije imao saglasnost kako bi se usvojile izmjene i dopune Zakona o jedinstvenom matičnom broju državljana BiH. Prvobitno je na sjednici 14. marta, uz dvije trećine glasova protiv iz RS-a, osporen prijedlog izmjena i dopuna koje je dostavila grupa zastupnika iz SDP-a, SDA, SBiH, i SBB-a NSRB-a, a potom je 26. marta, na posebnoj sjednici, osporen i prijedlog Vijeća ministara BiH utvrđen bez glasova bošnjačkih ministara.

Glavna sporenja zastupnika iz FBiH i RS-a počivaju na načinu utvrđivanja registracionih područja, odnosno da li će se zadržati dosadašnji princip utvrđen u bivšoj SRBiH ili će se on uskladiti sa trenutnim ustavnopravnim ustrojstvom države.

– Želim da vjerujem da je moguće pronaći rješenje koje će biti prihvatljivo za sve na razini BiH. Naprosto, to se mora uraditi kako ne bi ispaštali građani. Previše je politizacije cijelog slučaja i stalno se stvara dodatni naboj, zbog čega i nemamo rješenja. To treba zamijeniti traganjem za kompromisom, cijeni Mate Franjičević, predsjedatelj Kluba zastupnika HDZ-a BiH.

On je istakao kako je činjenica da su aktualna registraciona područja utvrđena u administrativno-teritorijalnom ustrojstvu u bivšoj SFRJ i SRBiH, te da donekle “ima logike da se ona usklađuju”. No, sukladno političkoj orijentaciji HDZ-a BiH, Franjičević smatra da ustavno ustrojstvo BiH sa dva entiteta nije nešto što bi trebalo podržati i cijeniti.

– Svaka aktivnost na bilo kom drugom mjestu izvan Parlamenta BiH je gubljenje vremena. Što se to prije shvati, bit ćemo prije u mogućnosti da se pitanje matičnog broja u BiH riješi. Sve ostalo je zamagljivanje slike i bespotrebno trošenje dragocjenog vremena koje treba usmjeriti u Parlament BiH i tamo tragati za dogovorom. Pozivam stoga kolege iz RS-a da krenemo u tom pravcu, odlučan je Saša Magazinović, predsjedavajući Kluba poslanika SDP-a u Predstavničkom domu PSBiH.

Šta je tražio Sud?

On je istakao kako je i u obrazloženju Ustavnog suda BiH, prilikom donošenja odluke, a kojim su određeni dijelovi zakona proglašeni neustavnim, jasno naznačeno da se radi o materiji iz nadležnosti – države.

– Sud je samo tražio da izmjenama i dopunama uskladimo nazive općina i opština, odnosno da brišemo one koje više ne postoje ili su izmijenile imena, odnosno ukinule dvojna. Nije nalagao niti tražio mijenjanje registracionih područja, naglasio je Magazinović.

Zastupnik SBiH Beriz Belkić naglašava da BiH ima Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana.

– Na nama je da se pronađe rješenje unutar tog zakona i da se ne širi događaj. Sve što se radi i što bi se eventualno uradilo mimo Zakona o jedinstvenom matičnom broju BiH nije legalno i legitimno, smatra Belkić.

Zastupnici se nalaze na uskršnjim praznicima i Predstavnički dom PS-a BiH sjednicu je najavio tek za 18. april. Dom naroda PSBiH planirao je da zasjeda dva dana ranije, 16. aprila, kada bi se na dnevnom redu mogao naći prijedlog izmjena i dopuna Zakona o jedinstvenom matičnom broju građana BiH. Taj prijedlog je još 26. februara u proceduru dostavio delegat Krstan Simić (SNSD). Kako su te izmjene na tragu rješenja Vijeća ministara BiH, za očekivati je kako će i ovaj prijedlog biti osporen u parlamentarnoj proceduri.

KOMENTARI