instant fap

Nema opasnosti od poplava

Nema opasnosti od poplava

Nivo riječnih vodotoka na području općine Sanski Most, nakon obilnih kišnih padavina tokom protekle noći, je u normalnim granicama i za sada nema nikakve prijetnje od eventualnih poplava.

Ovo je za Radio „Sanu“ potvrdio načelnik općinskog štaba Civilne zaštite Sanski Most, Sead Ramić, istakavši kako su izvršili obilazak rijeke Sane na kritičnim tačkama plavljenja, kao i njenih pritoka. Ramić je podsjetio kako su u proteklom periodu učinjene značajne aktivnosti na planu preventivne odbrane od poplava, te da su na taj način smanjeni rizici izlijevanja rijeka na nekoliko ranijih kritičnih tačaka. To se prije svega odnosi na područja naselja Alagića polje i Tomina, gdje se rijeka Sana ranijih godina izlijevala i pravila štete, kao i u Kamengradu gdje je Bliha napuštala svoje korito. Ramić je istakao kako se prati razvoj situacije u narednom periodu obzirom da se predviđa kišovito vrijeme

KOMENTARI