instant fap

Nema osnova sumnje da je akademik Redžić ubijen

Nema osnova sumnje da je akademik Redžić ubijen

Okružno tužilaštvo Istočno Sarajevo odlučilo je danas da ne provodi istragu o smrti Sulejmana Redžića, čije je tijelo pronađeno 21. januara u kanjonu rijeke Miljacke, jer provođenje svih dosadašnjih radnji ne pruža osnov sumnje da je smrt nastupila kao posljedica izvršenja krivičnog djela.

Saslušan vještak sudske medicine

Iz Tužilaštva je saopšteno da će o ovoj odluci biti obaviješten podnosilac prijave i porodica Redžić u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

“Ukoliko bi se došlo do saznanja o postojanju novih činjenica i dokaza, koje bi opravdale osnov sumnje da je izvršeno krivično djelo, ovo tužilaštvo će u skladu sa zakonom donijeti naredbu o provođenju istrage”, navodi se u saopštenju.

Vještak sudske medicine danas je saslušan u prostorijama Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo sa ciljem razjašnjenja zaključka iznesenog u pisanom nalazu, kada se izjasnio da opisane spoljne povrede po tijelu nisu u uzročno-posljedičnoj vezi sa smrtnom posljedicom.

Tužilaštvo je 26. februara primilo obdukcioni nalaz vještaka sudske medicine, čiji sastavni dio čine i toksikološki nalaz i patohistološko vještačenje.

Vještak sudske medicine se izjasnio da je uzrok smrti Redžića nagli zastoj u radu srca, a u nalazu su opisane i spoljne povrede glave, šaka i potkoljenica, koje je kvalifikovao kao lake tjelesne povrede i za koje je naveo da su nastale i mogle nastati padom i udarcem u tvrdu podlogu.

On se, takođe, izjasnio da nalaz o uzroku smrti nije odmah mogao dati po završenoj obdukciji, jer se to nije mogalo utvrditi bez provedenih dodatnih vještačenja, navodi se u saopštenju.

Iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu podsjećaju na više činjenica koje su prethodile odluci o neprovođenju istrage o Redžićevoj smrti.

Po naredbi tužilaštva uviđaju na mjestu na kojem je Redžić pronađen, prisustvovao je vještak sudske medicine, koji je izvršio spoljašnji pregled tijela.

Pisanom naredbom tužioca od 22. januara naređeno je da se izvrši obdukcija, a vještačenje je radi ekonomičnosti i efikasnosti postupka povjereno Institutu za forenzičku medicinu i forenzičku toksikologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Obdukcija je izvršena 22. januara kada je i zvanično identifikovano tijelo preminulog.

Istog dana, na zahtjev vještaka sudske medicine-obducenta, tužilaštvo je izdalo naredbu za toksikološko i patohistološko vještačenje uzoraka tkiva i tjelesnih tečnosti, koje je obavljeno u Toksikološkoj laboratoriji Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo, dok je patohistološko vještačenje obavljeno u Institutu za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U MUP-u Kantona Sarajevo 22. januara, na inicijativu dežurnog tužioca Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo, održan je radni sastanak na kojem su prisustvovali rukovodeći službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i Centra javne bezbjednosti (CJB) Istočno Sarajevo.

Nakon upoznavanja sa informacijama kojim raspolažu policijske agencije, dežurni tužilac je naredio da se odmah izvrši pretraga šireg rejona na kojem je pronađeno tijelo Redžića s ciljem pronalaska drugih tragova i predmeta u vezi sa ovim slučajem.

Okružno tužilaštvo Istočno Sarajevo obaviješteno je 23. januara da su policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo i CJB Istočno Sarajevo obavili detaljan pregled šireg rejona mjesta na kojem je pronađeno tijelo Redžića, te da nisu pronašli predmete ili druge tragove u vezi sa predmetnim slučajem.

Saslušani svjedoci

CJB Istočno Sarajevo dostavilo je 4. februara Okružnom tužilaštvu prikupljeni materijal u vezi pronalaska leša Redžića u kojem je bio i Službeni izvještaj o mjerama i radnjama koje je preduzeo ovaj centar.

Iz dostavljenog materijala, nije proizilazio osnov sumnje da je smrt nastupila kao posljedica izvršenja krivičnog djela.

U saradnji sa navedenim policijskim agencijama u toku postupka po prijavi o pronalasku tijela, saslušan je veći broj svjedoka na okolnost posljednjeg kontakta i viđenja Redžića, članova porodice i građana koji su pronašli tijelo.

U toku postupka, Okružno tužilaštvo Istočno Sarajevo se zahtjevima obraćalo i drugim agencijama BiH za dostavljanje informacija kojima raspolažu u vezi sa nestankom i pronalaskom Redžića, a posebno radi provjere navoda saslušanih svjedoka da je on sa sobom u vrijeme posljednjeg viđenja nosio mobilni telefon i kameru.

Okružno tužilaštvo Istočno Sarajevo primilo je 20. februara odgovor po zahtjevu da traženi telefonski broj trenutno nije moguće locirati.

Ovom tužilaštvu nisu dostavljene druge informacije u vezi sa prijavom nestanka i pronalaska tijela Sulejmana Redžića.

KOMENTARI