instant fap

Neovlaštena sječa i prodaja drva

Neovlaštena sječa i prodaja drva za ogrijev prisutna je i ove godine na području općine Sanski Most.

Prema informacijama iz Policijske stanice, to se ipak dešava u manjem obimu nego što je bio slučaj nekih ranijih godina. Prema riječima komandira sanske policije, Vehbije Huzejrovića, u posljednjih mjesec dana zabilježena su tri slučaja neovlaštene sječe i prodaje drveta za ogrijev, a protiv počinilaca ovakvih djela preduzete su zakonom propisane mjere. Također, protiv jedne osobe podignuta je prijava zbog izazivanja požara. U šumskoj upravi Sanski Most  ističu kako su u saradnji s pripadnicima policije u posljednjim sedmicama pojačane kontrole šuma kako bi se spriječila nelegalna sječa kojom prilikom su na udaru šumokradica javne, ali i privatne šume.

Pored šumokradica, ovih dana najveća prijetnja šumskom bogatstvu su požari, pa se građani upozoravaju da budu maksimalno oprezni prilikom rukovanja vatrom u blizini šuma. U proteklih nekoliko dana zabilježeno je nekoliko šumskih požara koji su pravovremenom intervencijom sanskih vatrogasaca lokalizovani i ugašeni.

U skoro svim slučajevima uzročnik ovih požara bio je ljudski faktor. Služba Civilne zaštite Općine Sanski Most podsjetila je građane da je zabranjeno paljenje vatre u blizini šumskog i drugog rastinja, kao da treba poduzeti sve mjere opreza da ne bi došlo do izbijanja požara, a time i do ugrožavanja ljudskih života i materijalnih dobara.

Iz Službe Civilne zaštite Općine Sanski Most upozoravaju, da će protiv svakog lica za koje se sumnja da je namjerno ili nenamjerno izazvalo požar biti poduzete mjere u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu Federacije BiH, te Odluke Općinskog vijeća o preventivnim mjerama zaštite od požara šuma i poljoprivrednog zemljišta. Te mjere predviđaju novčane kazne od 100 do 7.000 KM.

KOMENTARI