instant fap

Nije vrag da je on Šćepo

Radončić je bio vrhunski saradnik kontraobavještajne grupe RV i PVO, a njegov brat veoma blizak sa Momirom Bulatovićem, tvrdi Čandić • Za 40 sati rada sedmično 1.348,74 KM

Predsjednik Saveza za bolju budućnost na web strani svoje stranke predstavlja se kao Fahrudin Radončić, “poznati intelektualac koji je sa 19 godina postao profesionalni novinar, a sa 23 godine najmlađi glavni i odgovorni urednik jednog republičkog lista”. O završenoj školi nema ni slova, pa iako je dosad nebrojeno puta prozvan da javno pokaže svoju diplomu, to nikad nije uradio. Na obrascu za odjavu penzionog i invalidskog osiguranja Federalnog zavoda od 18. juna 2008. godine, Radončić je naveo da je osnivač Avaza – društva za nekretnine, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu Sarajevo, te da je 30. juna 1982. završio akademiju likovnih umjetnosti, ali ne i gdje. Rubrika o služenju redovnog vojnog roka je prekrižena. Kao osnivač društva, Radončić je na obrascu Zavoda naveo i radno vrijeme od 40 sati sedmično, za šta, prema platnoj listi iz decembra 2009. godine prima tek 1.348,74 marke.

U svojoj biografiji utemeljitelj Avaza reći će kako je politički aktivan od mladosti, a da je već 1989. počeo raditi kao novinar i analitičar čuvenog zagrebačkog sedmičnika Danas. Mnoge stvari iz tog perioda Radončić i sada poriče, ali zvanični dokumenti mu ne idu u prilog.

U svojoj izjavi Mustafa Čandić, major bivše JNA i pomoćnik načelnika centralne kontraobavještajne grupe ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane komande u Zemunu, koju je dao 31. januara 2007. godine, bazirao se na jednog saradnika cijele mreže.

– Kao pripadnik centralne kontraobavještajne grupe RV i PVO, sa stopostotnom tačnošću želim da istaknem da je današnji vlasnik dnevnog lista Avaz Fahrudin Radončić bio saradnik KOG-a RV i PVO pod pseudonimom Šćepo. Sa njim je saradnju uspostavio kapetan I klase Nikola Radujko i to u periodu 1984-1985. godina. Radončić je bio dopisnik zagrebačkog tjednika Danas sa prostora Crne Gore i Kosova, naveo je u izjavi Čandić.

Bivši major je u izjavi napomenuo kako nisu svi saradnici bili istog kvaliteta, te da je Šćepo spadao u one vrhunske, a što je isticano u svim analizama rada (polugodišnjim i godišnjim, na kojima su bili prisutni svi pripadnici centralnog KOG-a i sva tri detašmana).

– Kao pretpostavljeni Nikoli Radujku, meni je poznato da je on po svom planu jednom mjesečno putovao u Podgoricu kako bi održao sastanak sa Šćepom, a nisu bile rijetke situacije kada je, po naređenju Aleksandra Vasiljevića i pukovnika Slobodana Rakočevića, morao da ide na sastanak sa Šćepom. Iz razgovora sa Nikolom Radujkom meni je poznato da je Šćepo imao brata Šekija Radončića, koji je bio pripadnik Socijalističke partije i veoma blizak sa Momirom Bulatovićem, naveo je Čandić.

U izjavi je napisano i kako je u jesen 1994. godine Čandić došao u Sarajevo, te se susreo sa Senadom Mikićem, predratnim načelnikom trećeg detašmana KOG-a RV i PVO.

KOMENTARI