instant fap

Niko nije savršen..

Niko nije savršen..

Nikad ne ostavljajte pravu osobu zbog nekoliko grešaka i propusta. Niko nije savršen a bome niti ispravan do kraja. Na kraju ljubav je uvijek veća i važnija od savršenstva. 

Život je kratak i nepredvidiv. Ne znamo kada je kraj. Zato uživajte u svakom novom danu do iznemoglosti, kao da je posljednji.

KOMENTARI