instant fap

Ništa od smjene ministara iz SDA

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) usvojio je danas u drugom čitanju Zakon o carinskoj tarifi čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Temeljni razlog za njegovo donošenje jeste usaglašavanje postojećih zakonskih rješenja s odgovarajućim propisima Evropske unije.

Dom naroda usvojio je Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), čiji je predlagač: Zajednička komisija za administrativne poslove.

Usvojen je, također, Izvještaj o radu Interresorne radne grupe za pripremu izmjena i dopuna Izbornog zakona, Zakona o finansiranju političkih stranaka i Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH.

Dom naroda primio je k znanju Informaciju o provođenju Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u BiH.

Istovremeno, data je saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o konverziji duga, sklopljen između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH (zajmoprimac), kao i Federacije BiH, koju zastupa Federalno ministarstvo finansija, i Republike Srpske, koju zastupa Ministarstvo finansija RS-a.

Dom naroda PSBiH, među ostalim, dao je saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između BiH koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH i Raiffeisen Bank International AG-projekt “Modernizacija Univerziteta u Banjoj Luci”, kao i za ratifikaciju aranžmana između Vijeća ministara BiH i vlade Republike Koreje u vezi sa zajmom iz Fonda za ekonomsku i razvojnu saradnju  za fazu III – Projekta modernizacije bolnica.

Delegati Doma naroda, međutim, nisu usvojili Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji institucija BiH (prvo čitanje).

Kako se i očekivalo, najviše vremena delegati su “potrošili” na usaglašavanje dnevnog reda, a nakon što je delegat Mehmed Bradarić (SDP) predložio da se na sjednici Doma naroda razmatra potvrda Odluke predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH o smjeni ministara sigurnosti i odbrane – Sadika Ahmetovića iMuhameda Ibrahimovića, te zamjenika ministra finansija i trezora BiH Fuada Kasumovića.

Uslijedilo je reagiranje delegata Halida Genjca (SDA), koji je Domu naroda predočio izjavu, koju su uz njega, potpisali delegati Sulejman Tihić (SDA) i Nermina Kapetanović (SDA), a kojom je odluka da su dnevni red uvrsti potvrđivanje odluke o spomenutim smjenama proglašena štetnom po nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Delegatima Doma naroda obratio se predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, obrazloživši razloge za smjenu trojice dužnosnika, te dovodeći to u kontekst s novom političkom realnošću, odnosno postojanjem nove parlamentarne većine.

Ukazao je na hronologiju dešavanja, te na neophodnost poduzimanja koraka koji će BiH izvesti na put napretka u skladu s prioritetima, sadržanim u Mapi puta, dogovorenoj u Briselu.

U tom kontekstu, pozvao je delegate Doma naroda da podrže njegovu odluku, podsjećajući da se Zastupnički dom PSBiH pozitivno izjasnio u vezi s tim na sjednici 5. jula.

Međutim, delegati Doma naroda danas se nisu očitovali o odluci predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, s obzirom na to da u tom domu nije postignuta saglasnost da se u slučaju pozivanja na vitalni nacionalni interes, zaista i radi o povredi vitalnog nacionalnog interesa.

Stoga je imenovana tročlana komisija u sastavu – Halid GenjacBorjana Krišto i Staša Košarac sa zadatkom da pokuša usaglasiti stavove o spomenutom pitanju u roku od pet dana, te je zaključeno da će, ukoliko to izostane, pitanje biti proslijeđeno Ustavnom sudu BiH na riješavanje.

Naredna sjednica Doma naroda PSBiH zakazana je za 25. juli u 11 sati, a istog dana bi u poslijepodnevnim satima trebala biti održana zajednička sjednica oba doma PSBiH na kojoj će se, prema najavama, bh. parlametarcima obratiti generalni sekretar UN-a Ban-Ki- moon.

KOMENTARI