instant fap

Nova LED rasvjeta na području Sanskog Mosta

Nova LED rasvjeta na području Sanskog Mosta

Nakon što je Općina Sanski Most prije nekoliko godina započela realizaciju projekta obnove i modernizacije javne rasvjete, moderna LED rasvjeta postavljena i u ulici Muse Ćazima Ćatića.

Inače, radi se o jednoj od najfrekventnijih ulica u gradu, koja svojim većim dijelom sve ove godine uopće nije imala osvjetljenje.

Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji ulične rasvjete u užem gradskom području. Ovo je nastavak realizacije projekta kojeg implementira Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, te je na širem području općine, u gradskim i prigradskim naseljima, skoro u potpunosti izvršena zamjena starih rasvjetnih tijela, koje su zamijenjene sa novim LED svjetiljkama.

Ralizacijom ovog projekta veći dio užeg dijela grada dobiće savremenu i najmoderniju rasvjetu, a bitno je naglasiti da se korištenjem ovakve rasvjete ostvaruju i značajne uštede električne energije. Pored toga, LED rasvjeta posebno dolazi do izražaja u noćnim satima, obzirom da se postiže duplo veći nivo osvjetljenja nego što je to slučaj sa dosadašnjom rasvjetom, što će u značajnoj mjeri uticati na veći stepen bezbjednosti prilikom kretanja pješaka i vozila.

Inače, jedan od glavnih ciljeva lokalne vlasti je da na svim područjima sanske općine bude izvršena zamjena postojećih sa novim LED rasvjetnim tijelima, odnosno da se izvrši izgradnja potpuno novih rasvjetnih tijela u onim područjima gdje ih do sada nije bilo.

 Tako je juče nova rasvjeta postavljena na regionalnom putu R -405, na dionici koja vodi od kružnog toka u Pobriježju do Husimovaca.

Projektom je predviđeno da se u narednim danima novom led rasvjetom osvjetli i ulica koja vodi do vrela Zdene, odnosno koja izlazi na ovu regionalnu cestu na raskrsnici kod bazena u Husimovcima. 

KOMENTARI