instant fap

Novalić: Budžet FBiH faktor stabilnosti, a ne ekonomskog rasta

Novalić: Budžet FBiH faktor stabilnosti, a ne ekonomskog rasta

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić danas je obrazložio poslanicima Predstavničkog doma Prijedlog federalnog budžeta za 2016. godinu.

U odnosu na Nacrt budžeta, kazao je, da je Prijedlog budžeta uvećan za 65 miliona KM, te iznosi 2.598.862.123 KM.

– Prihodi od 65 miliona KM planirani su od prodaje tri privredna preduzeća u kojima Federacija BiH ima manjinski vlasnički udio. Poslije Nove godine raspisat ćemo tender za ta preduzeća – rekao je Novalić.

Po njegovim riječima, prihodi privatizacije od 65 miliona KM, bit će raspoređeni u iznosu od tri miliona KM na transfer kapitalnim javnim preduzećima, u iznosu od 50 miliona KM drugim nivoima vlasti i fondovima za neizmirene obaveze za PIO, a 11,5 miliona KM za trajno rješavanje smještaja institucija u Sarajevu i Mostaru.

Među tekućim transferima drugim nivoima vlasti i fondovima je i 50 miliona KM namijenjeno finansiranju prvog zapošljavanja i samozapošljavanja, što je povećanje za 30 miliona KM u odnosu na 2015. godinu.

Na razdjelu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije planirano je 3.000.000 KM na ime kapitalnih transfera javnim poduzećima za finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH.

– Također, predvidjeli smo i 1.000.000 KM za provođenje seta antikoruptivnih zakona, a drugi 1.000.000 KM namijenjen je Federalnoj upravi policije radi jačanja kapaciteta za borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala i korupcije – rekao je Novalić.

Budući da je 2016. godine planirano donošenje zakona o preuzimanju finansiranja neizmirenih obveza za PIO za period od 1992. do 2014. godine, za ove potrebe je na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike planirano 50.000.000 KM.

Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH planiran je iznos od 10.000.000 KM na ime početka aktivnosti na trajnom rješavanju smještaja institucija Vlade FBiH u Sarajevu i Mostaru.

U Prijedlogu budžeta struktura rashodovne strane budžeta je odraz provedbe mjera restriktivne javne potrošnje, što je jedan od prioriteta ekonomske politike u narednim godinama.

– Federalni budžet za narednu godinu je 94 posto fiksan, a samo šest posto varijabilan, te samo u tom procentu može služiti kao razvojni faktor – kaže Novalić.

Imajući u vidu da se ekonomski rast ne može razvijati u uvjetima socijalne nestabilnosti zaključio je da federalni budžet ne može biti faktor ekonomskog rasta, već jedino faktor stabilnosti, odnosno socijalne ravnoteže u društvu.

Fiskalna politika Vlade će i u 2016. biti orijentirana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom snaženju Federacije BiH.

KOMENTARI