instant fap

Novalić: Vratiti privredu tamo gdje pripada

Novalić: Vratiti privredu tamo gdje pripada

Federalni premijer Fadil Novalić, na predstavljanju rezultata rada Vlade Federacije BiH u prvoj godini mandata, izjavio je da je prosječna neto plaća u Federaciji 834 KM.

Na pitanje novinara da li taj iznos plaće ostvaruje većina uposlenika u privredi odgovorio je „nažalost ne“.

– Prosječna neto plata u privredi iznosi 550 KM, dok u javnoj upravi iznosi više od 1.100 KM, te je ova vlada pred sebe postavila cilj da privredu vrati tamo gdje pripada – rekao je Novalić.

Odgovor na ovo pitanje je, kako kaže, težak radi disproporcije između ove dvije kategorije.

– Problem želimo riješiti zakonom o platama državnih korisnika i zakonom o doprinosima, koji je u završnoj fazi, i odnosi se na oba sektora – poručio je federalni premijer Fadil Novalić.

KOMENTARI