instant fap

Nove informacije o pasoškoj situaciji u BiH: Evo hoćemo li putovati nakon 21.marta

Nove informacije o pasoškoj situaciji u BiH: Evo hoćemo li putovati nakon 21.marta

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) je u ponedjeljak raspisala tender za nabavku pasoških knjižica.

Ovim je realiziran zaključak Savjeta ministara BiH sa sjednice održane 16.2.2017. godine kojim je IDDEEA zadužena da u okviru svog zakonskog mandata, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, poduzme raspoložive hitne mjere kako građani Bosne i Hercegovine nakon 21. marta ove godine ne bi bili uskraćeni za pravo na pasoš.

S obzirom da se radi o postupku nabavke kojeg Zakon o javnim nabavkama propisuje u slučajevima kada se mogu dokazati razlozi krajnje hitnosti, vjerujemo da će se ovaj postupak okončati na vrijeme i da će se kontinuitet izdavanja pasoša nesmetano nastaviti i nakon 21. marta.

KOMENTARI