instant fap

Novi problemi žiranata sa bankama

Novi problemi žiranata sa bankama

Predsjednik Udruženja za zaštitu žiranata BiH Jovica Cvjetković rekao je da se sve veći broj ljudi žali ovom udruženju da im banke i mikrokreditne organizacije šalju opomene, iako kredite redovno servisiraju.

Cvjetković kaže da nosioci kredita ratu uplate tokom mjeseca, ali sa nekoliko dana zakašnjenja zbog kašnjenja plata, pa i oni i njihovi žiranti dobijaju opomene.

“Banke to rade po automatizmu i onda naplaćuju od devet do 15 KM po opomeni i za taj dio zadužuju nosioca kredita i žirante”, pojašnjava Cvjetković.

S druge strane, dodaje, dosta nosilaca kredita žalilo se Udruženju da je banka raskinula ugovore i da je pri tom tužila žirante, a ne njih.

U Udruženju savjetuju da se za pomoć obrate Agenciji za bankarstvo.

Cvjetković je pozvao Agenciju da izvrši kontrolu rada banka u BiH, posebno rad Hipo Alpe Adrija banke sa kojom je, ističe, najizraženiji problem.

Broj žiranata unazad četiri godine, prema riječima Cvjetkovića, konstantno se povećava i sada se kreće oko 250.000.

KOMENTARI