instant fap
NaslovnicaBiH

Novi savjetnici u Prijateljskom centru za mlade USK

Novi savjetnici u Prijateljskom centru za mlade USK

Prijateljski centar za mlade USK u toku vikenda održao je trening za nove peer savjetnike. Ovi mladi ljudi će stečeno znanje kroz prijateljski pristup u narednom periodu prenijeti na svoje vršnjake.

Prijateljski centar za mlade USK je kreiran da pruži raznovrsne i kvalitetne usluge prilagođene specifičnim potrebama mladih ljudi. Putem predanog osoblja, volontera i profesionalaca radi na unaprjeđenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja za sve ljude, a posebno za mlade putem promoviranja, podrške i obezbjeđivanja jednakog pristupa informacijama, edukaciji i uslugama iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Trening za nove peer savjetnike održao je trener Asocijacije XY iz Sarajeva Damir Zeković.

„Zamisli pregled u toku kojeg ljekar sa tobom razgovara kao prijatelj, ne osuđujući te, uvažavajući tvoje mišljenje, garantirajući ti da niko neće saznati o čemu ste razgovarali i koji je razlog tvoje posjete. Od sada, to više ne moraš zamišljati, jer smo mi to učinili mogućim. Naš prijateljski centar je upravo dokaz toga ističe Anisa Vilić team lider Prijateljskog centra za mlade USK te dodaje da je zadovoljna odazivom omladine sa prostora USK.

Prijateljski centar za mlade osim usluga informisanja i edukacije iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja nudi i usluge savjetovanja te ginekološke, psihološke i usluge medicinske sestre potpuno, anonimno i besplatno.