O Radončiću i Avazu – naknadno

HomeBiH

O Radončiću i Avazu – naknadno

Jer je riječ teža od udarca: Pokrenuta kampanja “Riječi (ne) bole?!

Prijedlog izmjena kojim se osigurava zakonsko pokriće Fahrudinu Radončiću da, ako postane ministar sigurnosti, može upravljati Avazom, osim SBB-a, podržali zastupnici SDP-a i HDZ-a BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH sa 12 glasova za, 15 protiv i osam suzdržanih na jučerašnjoj sjednici odbio je zahtjev Kluba poslanika SBB-a za razmatranje spornih izmjena i dopuna Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH po hitnom postupku.

S obzirom na to da nije bilo dovoljno glasova podrške iz RS-a, o tome da li će izmjene ovog zakona u parlamentarnoj proceduri biti razmatrane po skraćenom postupku, bit će odlučeno naknadno, u Kolegiju Doma. Ako, pak, Kolegij ne postigne jedinstven stav, odlučit će zastupnici 5. jula, u drugom krugu izjašnjavanja.

Prilagođavanje zakona

Spornim prijedlogom se, između ostalog, želi promijeniti član 4. koji se odnosi na nespojivost. Sada se žele dodati dva nova stava koja propisuju da su “izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici koji su vlasnici osnivačkog kapitala u privatnim preduzećima dužni u roku od osam dana nakon preuzimanja javne funkcije upravljačka prava u privatnom preduzeću prenijeti na osobu koja nije njihov bliski srodnik”.

– Zakoni se donose za neodređeni broj slučajeva, a ne da bi se udovoljilo jednom političkom dogovoru koji je kreiran za buduću situaciju i određen broj ljudi koji bi trebali da obavljaju određene funkcije. Neprihvatljivo je da se napravi dogovor, pa da se onda mijenjaju zakoni, čime se unosi pravna nesigurnost među građane. Zbog toga će Klub SDA i prilikom bilo koje procedure, ali i same suštine ovih izmjena Zakona, glasati protiv, istakao je zastupnik SDA Šefik Džaferović.

On kaže kako pravno tumačenje spornog prijedloga kojim bi se dozvolio prenos upravljačkih prava zapravo znači “da cjelokupna situacija na zaobilazan način ostaje ista”.

Naime, još ranije je ukazano kako se izmjene i dopune Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH donose isključivo radi jednog čovjeka – predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića, kako bi izbjegao sukob interesa imenovanjem za ministra sigurnosti BiH, ne odričući se pri tome prava na vlasništvo nad Avazom.

Za prihvatanje spornih prijedloga izmjena i dopuna Zakona o sukobu interesa, osim Kluba SBB-a, glasali su i klubovi zastupnika SDP-a i HDZ-a BiH.

SDP ne zanimaju propisi

Na spornim zaključcima insistirala je zastupnica SDP-a Nermina Zaimović – Uzunović, čime je SDP jasno pokazao da im je po svaku cijenu stalo da dođu do novih rješenja za sukob interesa i finansiranje političkih stranaka, pa makar i kršenjem pravnih normi i procedura u Parlamentu BiH.

I sam član Radne grupe Niko Lozančić (HDZBiH) na sjednici je priznao da to tijelo “nije imalo mandat da utvrdi nove zakonske prijedloge, te da su prekršena jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH (dozvoljena promjena do 50 posto, ako se radi o izmjenama i dopunama, a u slučaju navedenih zakona utvrđena je izmjena preko 70 posto zakonskih akata)”.

Na prijedlog zastupnika SBiH Beriza Belkića, usvojen je zaključak kojim se odgađa imenovanje dva člana Centralne izborne komisije BiH do završetka izbornog procesa (potvrđivanja rezultata lokalnih izbora) s obzirom na to da bi taj čin u trenutnom postupku predstavljao kršenje odredbi Izbornog zakona BiH.

Interesantno je i da je u ovom slučaju Klub poslanika SDP-a glasao protiv zaključka, insistirajući da se glasanje o imenovanju dva člana CIK-a BiH obavi odmah, svjesno zanemarujući da bi se time prekršile zakonske odredbe.