instant fap

Obavijest o održavanju javne rasprave

Obavijest o održavanju javne rasprave

Vijećnici Općinskog vijeća Sanski Most na posljednjoj sjednici utvrdili su niz nacrta, koji su potom upućeni u proceduru javne rasprave, a za četiri nacrta sutra je predviđeno da se održi zajednička javna rasprava.

Općinsko vijeće Sanski Most je na desetoj redovnoj sjednici održanoj 28. novembra usvojilo nacrt Strategije lokalnog razvoja općine Sanski Most za period od 2014. do 2017. godine i isti su uputili na javnu raspravu u trajanju od 15 dana. Na istoj sjednici usvojen je i nacrt odluke o snabdijevanju pitkom vodom, nacrt odluke o načinu postupanja sa komunalnim i njemu sličnim otpadom, te nacrt programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih i prirodnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Sanski Most za period od 2014. do 2018. godine, uz zaključaka da se za pomenuta tri nacrta provede javna rasprava u trjaanju od 30 dana.

U proteklom periodu upućen je poziv građanima, nevladinim organizacijama, udruženjima građana, mjesnim zajednicama, javnim ustanovama i preduzećima, političkim strankama i svim drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu, te da iznesu svoje stavove, mišljenja, primjedbe i sugestije. Svi koji su zainteresovani da učestvuju u izradi ovih dokumenta svoje prijedloge u pisanoj formi mogu dostavii stručnoj Službi Općinskog vijeća najkasnije do 13. decembra 2013. godine. Također, u istoj službi mogu se dobiti detaljniji podaci vezani za pomenute materijale, koji su ujedno postavljeni i na službenoj internet stranici općine Sanski Most.

Zajednička javna rasprava o nacrtu Strategije lokalnog razvoja općine Sanski Most, nacrtu odluke o snabdijevanju pitkom vodom, nacrtu odluke o načinu postupanja sa komunalnim i njemu sličnim otpadom, te nacrtu programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih i prirodnih dobara od prirodnih i drugih nesreća održaće se sutra u 18 sati u Sali za sjednice Općinskog vijeća koja se nalazi u bivšoj zgradi Šip-a, a na koju su pozvani predstavnici mjesnih zajednica, ustanova, javnih preduzeća, kao i svi zainteresovani subjekti na koje se ovi dokumenti neposredno odnose.

KOMENTARI