instant fap

Obilježavanje Dana sjećanja na stradanje žena u ratu u Bosni i Hercegovini (1992-1995)

Obilježavanje Dana sjećanja na stradanje žena u ratu u Bosni i Hercegovini (1992-1995)

U utorak, 8. decembra u 12h na Gradskom trgu Bihać uličnom akcijom mirovne aktivistkinje Organizacije „Glas žene“ iz Bihać podsjetila su javnost na različite obilik e stradanja žena tokom rata u Bosni i Hercegovini . Ovakva i slične manifestacije održale su se u širom BiH od strane 12 ženskih nevladinih organizacija.

Mirovne aktivistkinje ženskih nevladinih organizacija iz Bijeljine, Tuzle, Sarajeva, Mostara, Bratunca, Višegrada, Modriče, Bihaća, Zenice, Grahova i Banjaluke dogovorile su se da, od 2015. godine, u okviru globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodnozasnovanog nasilja, obilježavaju 8. decembar kao Dan sjećanja na stradanje žena u ratu u Bosni i Hercegovini.

Inicijativa za utvrđivanje Dana sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH pokrenuta je krajem septembra 2014. godine, da bi se umanjila isključenost žena u procesima memorijalizacije ratnih stradanja u BiH u periodu 1992-1995 i unaprijedilo vrednovanje ženskih iskustava, doprinosa i stradanja u procesu oblikovanja zajedničke kulture sjećanja.

Inicijativu su podržale organizacije: „Glas žene“ iz Bihaća, Fondacija „Udružene žene“ iz Banjaluke, Udruženje građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova, Centar za pravnu pomoć ženama iz Zenice, Fondacija CURE iz Sarajeva, „Žena BiH“ iz Mostara, Udruženje žena „Most“ iz Višegrada, „Forum žena“ iz Bratunca i Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče.

Žene žrtve rata uglavnom se koriste u dnevno-političke i propagandne svrhe, dok se ukupna ili pojedinačna stradanja žena ni na koji način ne obilježavaju, kako na nivou lokalnih zajednica i entiteta, tako ni na nivou BiH. U periodu od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini ubijeno je /stradalo 9901 žena. Prema evidenciji Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva (objavljenoj u Bosanskoj knjizi mrtvih), žene čine 10,31% od ukupnog broja žrtava rata ili oko 25 odsto (jedne četvrtine) civilnih žrtava rata.

Danom sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH želimo da doprinesemo suočavanju sa prošlošću i dostizanju rodne pravde. Hoćemo da naše društvo pamti koliko su žene Bosne i Hercegovine tokom rata od 1992- 1995. godine doprinijele opstanku svojih porodica i zajednica i da su jednako kao i muškarci bile izložene različitim oblicima tortura i stradanja.
U ratu od 1992. do 1995. žene su izgubile sinove, muževe, očeve i braću, bile prognane ili izbjegle, zatvarane su, silovane, ubijane, ginule od metaka i granata.

Ovogodišnji 8. decembar obiljžavamo pod sloganom:
Mir sa ženskim licem za sjećanje na žensku stranu rata.

Svako objavljivanje i dijelenje ove informacije znači podršku Inicijativi i doprinosi unapređenju poštivanja ljudskih prava žena i djevojčica.

KOMENTARI