instant fap

Obilježavanje Međunarodnog dana mira

21. septembra 2012. aktivnostima u Prijedoru i Sanskom Mostu, podržavajući međuentitetsku saradnju, Nansen dijalog centar (NDC) Prijedor  je obilježio Međunarodni dan mira.

Obilježavanje Međunarodnog dana mira NDC Prijedor je organizovao u saradnji sa kancelarijom NDC Sarajevo, odnosno u okviru Mreže za izgradnju mira.

Rezolucijom UN-a iz 2001. godine Međunarodni dan mira obilježava se u čitavom svijetu kao dan nenasilja i prekida neprijateljstava u svijetu. Međunarodni Dan mira pruža šanse osobama, organizacijama i čitavim nacijama da se na taj dan dodatno angažuju u mirovnim aktivnostima.

NDC Prijedor 21. septembra 2012. je realizovao aktivnosti koje uključuju distribuciju mirovnog promotivnog materijala, prvo u centru Sanskog Mosta, a zatim u centru Prijedora, gdje smo promotivni materijal distribuirali zajedno sa organizacijom DON iz Prijedora.

Nakon podijele mirovnog promotivnog materijala uručili smo pano pod nazivom „50 načina da izgradimo mir“ Opštinama Prijedor i Sanski Most, kabinetu načelnika opštine Sanski Most i kabinetu Predsjednice skupštine opštine Prijedor, kao i Službi za saradnju sa mjesnim zajednicama obe opštine, koji su učestvovali u realizovanju projektnih aktivnosti NDC Prijedor. Pano pod nazivom „50 načina da izgradimo mir“ izradio je NDC Prijedor.

U okviru pomenutog plana aktivnosti učenici u OŠ „Desanka Maksimović“ iz Prijedora i OŠ „5.oktobar“ i „Hasan Kikić“ iz Sanskog Mosta koji kroz projekat NDC Prijedor učestvuju na radionicama mirovnog obrazovanja / prevencije konflikta, 21. septembra 2012. su jednu radionicu posebno posvetili „Danu Mira“, a svi zainteresovani učenici su mogli likovno predstaviti svoja razmišljanja na pomenutu temu. Najbolji radovi će biti predstavljeni na facebook stranici NDC Prijedor.

Nansen Dijalog Centar Prijedor djeluje od septembra 2010. godine čiji je projektni cilj poboljšanje interetničke komunikacije i međuentitetske saradnje na prijedorskoj regiji sa fokusom na Prijedor i Sanski Most. NDC Prijedor projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Nansen dijalog centar Prijedor djeluje u okviru Nansen dijalog mreže (NDN). Nansen dijalog mreža je inicirana 1995. godine kroz edukativni program “Nansen akademije” u Lillehameru. Nansen dijalog mrežu sačinjava osam centara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Kosova i Makedonije, koji promovišu interetnički dijalog kao sredstvo prevencije i mirnog rješavanja konflikata u sredinama u kojima djeluju. Projekti mreže se realizuju u saradnji sa Nansenovom humanističkom akademijom iz Lillehammera, Norveška, odnosno sa Centrom za mir iz Lillehammera, Norveška.

Više informacija pronađite na web adresi Nansen dijalog mreže, www.nansen-dialogue.net i na facebook stranici NDC Prijedor http://www.facebook.com/nansendijalogcentar.prijedor.

KOMENTARI