instant fap

Obnovljena zgrada Centra za socijalni rad

Obnovljena zgrada Centra za socijalni rad

Jučer je u prostorijama JU „Centar za socijalni rad“ Sanski Most upriličeno potpisivanje ugovora, odnosno predaja objekta na upotrebu koji je saniran kroz Program sanacije štete od poplava na objektima javne infrastrukture sredstvima Evropske Unije.

JU „Centar za socijalni rad“ Sanski Most je aplicirala kod UNDP-a za sanaciju prizemlja zgrade, kao i kotlovnice a koje su stradale u majskim poplavama 2014.godine. Nakon što je UNDP prihvatio aplikaciju, izrađena je projektna dokumentacija te nakon raspisivanja tendera i odabira izvođača radova u decembru 2015.godine, DOO „Džena“ Gradačac je počela sa izvođenjem građevinskih radova.

Pored predstavnika UNDP-a gdin. Miron Ibrahimpašića  i dir. JU „Centar za socijalni rad“ Sanski Most Zemine Kadirić dipl.psiholog, prisustvovali su i dir. Firme DOO „Džena iz Gradačca kao izvođač radova , te  predstavnici firme AD Projekt iz Banja Luke koji su bili nadzor za izvođenje radova.

Nakon potpisivanja ugovora dir.JU Centar za socijalni rad“Sanski Most, Zemina Kadirić istakla je da da će ovaj projekat poboljšati uslove rada uposlenika ove JU i doprinijeti njihovom efikasnijem radu.

Ovim činom su okončani građevinski radovi te je objekat predan JU CZSR na upotrebu.  Ukupna vrijednost projekta iznosila je 110 501,18 KM a koji je u cijelosti finansiran sredstvima  Evropske Unije koje je implementirao UNDP.

 

KOMENTARI