instant fap

Obradovala nas je još jedna lijepa vijest u MZ Tomina

Obradovala nas je još jedna lijepa vijest u MZ Tomina

Naš mještanin Mehmed Tufek izrazio je želju da uloži u rekonstrukciju asfalta preko 25.000,00 KM, tim povodom obratio se Mjesnoj zajednici sa zahtjevom da mu se da saglasnost za sanaciju i rekonstrukciju djela asfaltnog puta u MZ Tomina dužine od 115 metara.

Gospodin Mehmed Tufek želi da u pomenutoj dužini uradi trotoar širine jedan metar i 5 metara široku saobraćajnicu sa slivnim šahtovima. Za ove poslove angažovao je firmu D.o.o. “Divel” Sanski Most sa kojom je ovih dana sklopio ugovor o izvođenju radova.

Skupština MZ Tomina donijela je Odluku da daje saglasnost i da se obavezuje da izhoduje potrebnu saglasnost od upravitelja javnih lokalnih puteva JU “Općinski fond za infrastrukturu i komunalne djelatnosti” Sanski Most, za izvođenje samih radova. 

U nadi da će biti još ovakvih svjetlih primjera od naših mještana te da ćemo nastaviti sa pozitivnom pričom u našem mjestu kako bi se mogli ponositi našom Tominom.

KOMENTARI