instant fap

Obuka biračkih odbora Sanski Most

Općinska izborna komisija u Sanskom Mostu trenutno provodi aktivnosti oko edukacije članova biračkih odbora koji će nadgledati proces izbora.

Prema riječima predsjednice općinske izborne komisije, Višnje Jolić, obuka je započela jučer predavanjima koja su obavezna za sve članove biračkih odbora. Nakon pomenutih predavanja biće organiziran test, kojeg će polagati svi članovi biračkih odbora, te će im nakon toga biti uručeni neophodni certifikati. Jedino osobe s zvaničnim certifikatima moći će biti članovi biračkih odbora. Birači s područja općine Sanski Most, uvidom u centralni birački spisak koji se nalazi u zgradi općine, mogu provjeriti da li se njihovo ime nalazi na popisu birača te na kojem će biračkom mjestu moći ostvariti svoje biračko pravo.

Ovaj uvid mogu ostvariti ukoliko sa sobom ponesu i neki identifikacijski dokument.  Sem na pomenuti način, birači evidenciju u biračkom spisku mogu provjeriti i slanjem SMS poruke. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ponovo je aktivirala SMS centar za provjeru biračkog mjesta i on je u funkciji za sve telekom operatere u BiH. Slanjem jedinstvenog matičnog broja na broj telefona 091 121212 , telekom operater vraća poruku koja sadrži broj, lokaciju i grad gdje se nalazi biračko mjesto. Cijena slanja poruke je 0,10 KM + PDV.radiosana.

KOMENTARI