instant fap

Od danas testiranje sistema za biometrijske lične karte

Od danas testiranje sistema za biometrijske lične karte

Agencija za identifikacione dokumente evidenciju i razmjenu podataka BiH danas će u produkciju pustiti novu aplikaciju za biometrijske lične karte koja će se testirati u realnim uslovima dok je sistem u produkciji, što podrazumijeva završnu fazu testiranja sistema

Uvođenje biometrijskih ličnih karata predstavlja jednu od faza poboljšanja i unapređenja sigurnosti sistema ličnih dokumenata, što je obaveza koju je BiH preuzela prilikom pregovora za bezvizni režim sa Evropskom unijom.

Iz Agencije obavještavaju da u završnoj fazi testiranja može doći do određenih prekida u radu sistema.

Završna faza će trajati do početka izdavanja biometrijskih ličnih karata 1. marta, ali se prekidi u radu sistema očekuju samo u prvoj sedmici.

IDDEEA će na raspolaganje staviti sve tehničke i ljudske kapacitete kako bi se testiranje što manje osjetilo na lokacijama organa za izdavanje ličnih dokumenata, a eventualni prekidi u radu što prije sanirali.

KOMENTARI