Od naknada priređivanja igara na sreću, 1,6 miliona KM ide za sigurne kuće, javne kuhinje…

HomeVijestiBiH

Od naknada priređivanja igara na sreću, 1,6 miliona KM ide za sigurne kuće, javne kuhinje…

Kako su nas efendija Adis i pokojna Milena podsjetili da je važno biti čovjek

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, u iznosu od 1.644.307,21 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2020. godini.

Ukupan iznos na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike bit će raspoređen na 133 korisnika odabrana nakon provedene procedure po javnom konkursu za finansiranje programa i projekata po ovom osnovu.

Iznos od 1.411.492,73 KM raspodjeljuje se na 120 korisnika, a odnosi se na program “Zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uvjeta i rada njihovih organizacija”. Za tri korisnika raspodjeljuje se 43.411,65 KM, a odnose se na program “Smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja” (sigurne kuće).

Iznos od 189.402,83 KM raspodjeljuje se za finansiranje programa “Rad javnih kuhinja”, za 10 korisnika.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima, a koji imaju obavezu da najkasnije do 31.12.2021. godine ovom ministarstvu dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

Korisnici koji u ugovorenom roku ne dostave izvještaj o utrošku ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, dužni su na zahtjev Ministarstva izvršiti povrat dodijeljenih sredstava i ne mogu ostvariti pravo na dodjelu u naredne tri godine.

Naime, Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, predviđeno je da se dio ovih prihoda raspodjeljuje Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike s ciljem finansiranja programa i projekta u oblasti socijalne zaštite.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: