instant fap

Od naredne sedmice javne rasprave o nacrtu budžeta općine

Od naredne sedmice javne rasprave o nacrtu budžeta općine

Općinsko vijeće Sanski Most je na 23. redovnoj sjednici održanoj 30. oktobra usvojilo nacrt budžeta općine Sanski Most za 2019. godinu. Usvojeni nacrt budžeta za narednu godinu planiran je u iznosu od oko 11 miliona i 200 hiljada konvertibilnih maraka, a na istoj sjednici Općinsko vijeće je zaključilo da se provede javna rasprava u trajanju od 30  dana.

Tim povodom upućen je poziv građanima, nevladinim organizacijama, udruženjima građana, mjesnim zajednicama, javnim ustanovama i preduzećima, političkim strankama i svim drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu, te da iznesu svoje stavove, mišljenja, primjedbe i sugestije. Početkom naredne sedmice planirano je održavanje javnih rasprava najprije u mjesnim zajednicama, a načelnik općine Faris Hasanbegović je ovom prilikom pozvao građane da uzmu učešće u aktivnostima na izradi budžeta, te da svojim prijedlozima daju doprinos u donošenju što kvalitetnijeg dokumenta.

Materijali o nacrtu budžeta općine Sanski Most za 2019. fiskalnu godinu, kao i raspored javnih rasprava, dosupni su na službenoj internet stranici općine Sanski Most, gdje se građani mogu informisati o svim detaljima vezanim za održavanje javnih rasprava. Javne rasprave počinju u naredni ponedjeljak, 12. novembra, u prostorijama Osnovne škole Fajtovci, gdje će se održati javna rasprava za Mjesne zajednice Fajtovci, Skucani Vakuf i Lušci Palanka. Narednog dana u utorak 13. novembra u prostorijama Osnovne škole Skender Kulenović u Donjem Kamengradu, održaće se javna rasprava za Mjesne zajednice Donji Kamengrad, Gornji Kamengrad, Husimovci i Demiševci.

U srijedu, 14. novembra, u prostorijama Osnove škole Vrhpolje, javna rasprava biće održana za Mjesne zajednice Vrhpolje, Hrustovo, Tomina i Kijevo, za četvrtaka 15. novembra, u prostorijama mjesne zajednice Šehovci zakazano je održavanje javne rasprave za Mjesne zajednice Šehovci i Trnova, a centralna javna rasprava o nacrtu budžeta općine Sanski Most održaće se u petak 16. novembra u sali Općinskog vijeća za Mjesne zajednice Lijeva i Desna obala, Zdena,

Pobriježje i Čaplje. Upućen je poziv zainteresovanim subjektima, organima mjesnih zajednica i svim građanima da učestvuju u javnim raspravama koje će se u narednom periodu održati u svim mjesnim zajednicama na teritoriji općine, i time daju svoj doprinos da budžet Općine za narednu godinu bude što kvalitetniji i bolji.

KOMENTARI