instant fap

Održan ljetni kamp za djecu

U organizaciji Planinarsko ekološkog društva „Kanjon“ iz Sanskog Mosta, proteklog vikenda je na odmorištu rijeke Dabar organiziran drugi po redu ljetni kamp za djecu.

U okviru ovog događaja mališani su imali priliku da stiču osnove znanja iz planinarskog sporta, kao što su postavljanje šatora, orijentacija u prirodi i slično. Druženje na obalama Dabra trajalo je tokom oba dana vikenda, a predavači u sklopu ovog događaja bili su stručni ljudi iz Planinarskog saveza BiH, kao i predstavnici EUFOR-a. Stariji članovi Planinarsko ekolškog drštva „Kanjon“ prošli su obuku vezanu za markaciju staze, a nakon teoretske nastave iz ove oblasti organizirano je i praktično obilježavanje jedne planinarske staze. Ovaj projekat se finansira sredstvima italijanskog „Oxfam-a“, koji već sudjeluje u realizaciji nekoliko projekata na ovim prostorima. Sem obuke u planinarstvu, učesnici će proći i ekološku edukaciju, a nakon ovog vikenda planira se i izlet na neku od planinarskih destinacija za sve učesnike ovogodišnjeg kampa.

KOMENTARI