instant fap
NaslovnicaLokalne temeSanski Most

Održan seminar “Šta vijećnici trebaju da znaju o lokalnoj samoupravi”

Održan seminar “Šta vijećnici trebaju da znaju o lokalnoj samoupravi”

U prostoru Općinske vijećnice u Sanskom Mostu danas je održan seminar pod nazivom „Šta sve vijećnici treba da znaju o lokalnoj samoupravi“.

Organizator ovoga događaja je Savez općina i gradova u Federaciji BiH, a prisustvovali su mu vijećnici u Općinskom vijeću i predstavnici lokalne administracije. Radi se o projektu kojeg pomenuti Savez provodi u sklopu projekta koji pomaže OSCE u BiH i UNDP, a cilj jednodnevne obuke je da pomogne novoizabranim vijećnicima da steknu polazni uvid u funkcioniranje lokalne samouprave, kako bi mogli uspješno da izvršavaju svoje uloge i odgovornosti i surađuju sa drugim odgovornim akterima.

U sklopu ovog događaja istaknuta je važnost toga da vijećnici poznaju organizacionu strukturu, način funkcionisanja i nadležnosti svih segmenata u strukturi jedne lokalne organizacije, kako bi njihov rad bio što bolji i efikasniji.

Obrađene su brojne teme kao što su saradnja s drugim nivoima vlasti, struktura i funkcinisanje lokalne vlasti, osnovni elementi upravljanja općinskim budžetom, partnerstvo i saradnja s građanima i institucijama civilnog društva, kao i ostale teme.

Posebno je istaknuto kao je dužnost vijećnika da se pridržavaju etičkih i moralnih kodeksa, te da grade atmosferu međusobnog uvažavanja i tolerancije, kako bi bili nausluzi građanima koji su ih birali i čiji su predstavnici. Na kraju je provedeno anketiranje učesnika o prioritetnim temama za njihovu dalju obuku, rezime i evaluacija seminara.

KOMENTARI