instant fap

Održana javna rasprava o nacrtu budžeta

U prisusutvu velikog broja zainteresovanih građana, u sali Stare gradske vijećnice sinoć je održana centralna javna rasprava, koju su nadležne općinske službe organizovale povodom izrade odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi administrativnih taksa, programu rada Općinskog vijeća i budžetu općine Sanski Most za 2013. godinu.

Nakon usvajanja na posljednjoj sjednici općinskog vijeća, nacrti pomenutih materijala nalaze se u proceduri javne rasprave, za čije održavanje je predviđen rok u trajanju od trideset dana. Svi materijali dostavljeni su svim mjesnim zajednicama na području općine, te je ostavljena mogućnost njihovim predstavnicima da organizuju pojedinačne javne rasprave za svaku mjesnu zajednicu, i da dostave svoje prijedloge na ponuđene nacrte.

Centralnoj javnoj raspravi prisustvovali su mnogobrojni građani, predstavnici mjesnih zajednica i različitih organizacija, kao i vijećnici općinskog vijeća. Na početku javne rasprave, koju je vodio koordinator za rad sa mjesnim zajednicama Besim Šekić, predočene su glavne karakteristike utvrđenih nacrta, a nakon toga je otvorena diskusija tokom koje su prisutni građani imali priliku iznijeti svoje prijedloge i primjedbe. Načelnica Službe za opću upravu i društvene djelatnosti Zerina Pašagić ukratko je predstavila utvrđeni nacrt odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi administrativnih taksa, dok je program rada Općinskog vijeća za ovu godinu obrazložio sekretar Općinskog vijeća Sanski Most Sabahudin Paunović.

Kao što je bilo i očekivano, najviše rasprave izazvao je nacrt budžeta općine Sanski Most za 2013. godinu. Prisutnima se obratila načelnica Službe za finansije, trezor i zajedničke poslove Zekija Bleković, koja je istakla da je izrada nacrta budžeta za ovu godinu započela u novembru 2012. godine, te da je kao polazna osnova za njegovo planiranje poslužila ostvarena realizacija prihoda i rashoda za prvih devet mjeseci, kao i procjena izvršenja budžeta na kraju 2012. godine. Na osnovu ovih pokazatelja, utvrđeni nacrt budžeta za 2013. godinu iznosi 10.489.950 maraka, i to je u odnosu na plan za 2012. godinu više za 4,92 posto, odnosno u apsolutnom iznosu više za 494.254 marke.

U ovoj godini porezni prihodi imaju tedenciju pada zbog smanjenja prihoda od PDV-a, neporezni prihodi su povećani za preko 46 %, dok su potpore i primici utvrđeni na bazi realnih očekivanja, istakla je Bleković. Nadležnoj službi su dostavljeni programi rada s finansijskim planovima od strane javnih ustanova i preduzeća, kao i ostalih budžetskih korisnika, neprofitnih udruženja i organizacija za 2013. godinu. Prilikom izrade nacrta, resorna služba za finansije je konstatovala kako budžetski korisnici traže znatno više sredstava nego što to budžetske mogućnosti dozvoljavaju prema trenutnoj i očekivanoj finansijskoj situaciji na području općine Sanski Most.

Zbog toga je prilikom pripreme nacrta budžeta vođeno računa o prioritetima u finansiranju u skladu sa mogućnostima, kao i iznalaženju kompromisa u pravilnoj raspodjeli sredstava, uzimajući u obzir osnovne makroekonomske i fiskalne ciljeve Općine, Kantona i Federacije BiH, istaknuto je na javnoj raspravi. Prilikom javne rasprave prisutni građani usmeno su podnijeli svoje prijedloge za izmjenu određenih stavki u budžetu koji se odnose na preraspodjelu srtedstava unutar određenih budžetskih kodova, a isto tako svi prijedlozi i primjedbe mogli su se direktno uručiti u pismenoj formi predstavnicima nadležne općinske službe.

Zainteresovani građani svoje primjedbe, prijedloge i sugestije mogu dostaviti nadležnoj općinskoj službi do 27. januara, do kada se svi ponuđeni materijali nalaze u proceduri javne rasprave.

KOMENTARI