instant fap

Javna rasprava o nacrtu regulacionog plana

U sali stare Gradske vijećnice danas je održana javna rasprava o nacrtima regulacionih planova stambeno naselje „Lijeva obala 1“ i turistički kompleks „Kamengrad“. U proteklih petnaest dana, nacrti ovih regulacionih planova bili su izloženi u holu Narodne biblioteke, te su građani u tom vremenskom periodu mogli izvršiti uvid, te u pismenoj formi dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na adresu Općinske službe za prostorno uređenje, građenje i stambene poslove.

Danas održana javna rasprava bila je druga po redu, s obzirom da je jedna rasprava održana dok su ovi regulacioni planovi bili u formi prednacrta. Podsjećamo, tokom 2011. godine Općinsko vijeće Sanski Most donijelo je odluku o pristupanju izradi regulacionog plana Lijeva obala, o kojem su danas prisutni građani imali priliku da nosiocima izrade pomenutog plana iznesu svoje prijedloge. U pomenutoj odluci Općinskog vijeća o pristupanju izradi regulacionog plana, navodi se kako zona obuhvata iznosi 116,50 hektara površine, te da njegova izrada ima za cilj donošenje provedbeno-planske osnove radi unapređenja stanja u zoni koji on obuhvata.

Također, na osnovu Urbanističkog plana grada Sanskog Mosta, njegovom izradom vodiće se računa o iskorištenosti prostora i zadovoljavanju životnih potreba  koje podrazumjevanju zastupljenost objekata za stanovanje, izgradnju sadržaja za centralne funkcije, društvenu inftrastrukturu, sport i rekreaciju, te zelene površine. Također u obrazloženju ove odluke navodi se da će se ovim dokumentom definirati buduće građenje na ovom prostoru, pošto se radi o urabanom dijelu grada gdje je gradnja poslijednjih godina posebno intezivirana. U poslijednjih nekoliko godina dolazi do tzv. fizičke smjene objekata, gdje se umjesto postojećih porodičnih objekata u centralnom dijelu grada, grade objekti čija je korisna površina i spratnost nekoliko puta veća od postojeće, što izaziva nesklad sa postojećim objektima. Nosilac izrade ovog plana je Institut za građevinarstvo iz Banja Luke, čiji su projektanti na današnjoj javnoj raspravi održali prezentaciju plana.

Na početku rasprave oni su istakli da je prilikom izrade regulacionog plana Lijeva obala uzet u obzir postojeći prostorni i urbanistički plan Sanskog Mosta, te se poštovalo trenutno stanje, vodeći računa o spratnosti ili razrušenosti objekata, kao i zaštiti vodotoka rijeke Zdene čiji se vodotok nalazi u obuhvatu plana. Također prilikom izrade regulacionog plana poštovao se postojeći Prostorni i Urbanistički plan, kao i zakonsko regulativa iz pomenute oblasti, gdje se uz uvažavanje postojećeg stanja, planiraju graditi novi stambeno- poslovni objekti, dječija igrališta, zelene površine, parking prostori, sportska igrališta, ali i uređenje saobraćajnica, izgradnja staza za pješake, trim i biciklističkih staza, te drugih sadržaja. Nakon održane prezentacije, prisutni građani uzeli su učešće u javnoj raspravi, te su dali konkretne prijedloge i sugestije koje mogu doprinijeti u njegovoj konačnoj izradi, ali su i uputili niz zamjerki na predloženi nacrt regulacionog plana.

S tim u vezi, predstavnici Udruženja građana za bolji Sanski Most, koji su bili prisutni na javnoj raspravi, još ranije su pokrenuli inicijativu kojom zahtjevaju obustavu izrade regulacionog plana, te su u tu svrhu organizirali i potpisivanje peticije koju je potpisalo stotinudvadeset građana. Predstavnici ovog udruženja zahtjevali su da nadležna općinska služba obustavi sve aktivnosti oko izrade plana, sve dok Općinsko vijeće ne razmotri i ne očituje se o njihovoj inicijativi. Oni smatraju da se izradom ovog dokumenta, ne vodi računa o zaštiti građana i njihovih materijalnih dobara, te da se također ne vodi računa o usklađenosti interesa pojedinca sa javnim interesom.

Sve prijedloge i sugestije sa današnje javne rasprave nosioci izrade regulacionog plana uzeće u razmatranje, a također ostavljena je i mogućnost građanima da svoja pitanja i prijedloge vezane za nejasnoće oko predloženog nacrta Regulacionog plana Lijeva obala upute u pismenoj formi. Nosilac izrade plana će uzeti u razmatrenje sve pristigle primjedbe građana, a pored toga nosilac je svakako dužan da prilikom dostavljanja Regulacionog plana Općinskom vijeću na razmatranje, uz njegovo obrazloženje dostavi i prijedloge i mišljenja na primjedbe plana koji nisu mogli biti usvojeni.

KOMENTARI