instant fap

Održana javna rasprava

Održana javna rasprava

U sali za sjednice Općinskog vijeća juče je održana zajednička javna rasprava o nacrtu strategije lokalnog razvoja, odluci o snabdijevanju pitkom vodom, odluci o načinu postupanja sa komunalnim i njemu sličnim otpadom, i programu razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih i prirodnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Sanski Most.

Podsjećamo, vijećnici Općinskog vijeća Sanski Most na posljednjoj sjednici utvrdili su četiri pomenute odluke u formi nacrta, koje su potom upućene u proceduru javne rasprave, a juče je održana zajednička javna rasprava za četiri mjesne zajednice, Lijeva i Desna obala, Pobriježje i Zdena. Senad Džananović, sekretar općinskog organa uprave za rad sa mjesnim zajednicama, u ime organizatora pozdravio je prisutne građane, i ukratko predstavio materijale koji su bili predmet javne rasprave. Nacrt Strategije lokalnog razvoja općine Sanski Most za period od 2014. do 2017. godine, uključujući i plan implementacije, prezentirao je savjetnik općinskog načelnika Amer Mezetović, koordinator općinskog razvojnog tima koji je bio zadužen za izradu strategije. Strategija se odnosi na naredni trogodišnji period razvoja općine Sanski Most, koja je podjeljena na sktorske razvojne planove koji uključuju plan lokalnog ekonomskog razvoja, plan društvenog razvoja i plan zaštite životne sredine. U ove planove uvrštena su 84 razvojna projekta, a projekti bi se realizovali zajedničkim finansijskim sredstvima obezbijeđenim iz općinskog budžeta i drugih vanjskih izvora finansiranja.

Adnan Hadžipašić, službenik u općinskoj službi za razvoj, poduzetništvo i resurse upoznao je prisutne sa nacrtom odluke o snabdijevanju pitkom vodom i nacrtom odluke o načinu postupanja sa komunalnim i njemu sličnim otpadom. On je istakao da su obe ove oblasti do sada bile definirane odlukom o komunalnom redu, te da su lokalne zajednice bile u obavezi da izrade pojednačne odluke koje će ubuduće posebno definisati ovu oblast. Govoreći o odluci o snadbijevanju pitkom vodom, istaknuto je da je ovo komunalna djelatnost za koju je definisano da je jedino može obavljati nadležno općinsko javno komunalno preduzeće. Također, ova odluka ne tretira pravni položaj i status mjesnih vodovoda, koji trenutno egzistiraju na području sanske općine.

Said Ramić, načelnik Službe civilne i protivpožarne zaštite prezentirao je nacrt programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Sanski Most za period od 2014. do 2018. godine. On je istakao da se ovim dokumentom definišu osnovna načela, opredjeljenja i programski zadaci razvoja sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području naše općine. Javna rasprava je protekla u konstruktivnoj atmosferi, uz aktivno učešće građana koji su iznijeli svoje prijedloge, mišljenja i sugestije.

KOMENTARI