instant fap

Održana prva izvještajna Skupština Vijeća mladih USK

Održana prva izvještajna Skupština Vijeća mladih USK

Prema Zakonu o mladima Federacije BiH vijeće mladih je definisano kao krovno udruženje mladih, zasnovano na dobrovoljnom članstvu omladinskih udruženja, a koje predstavlja interese mladih i omladinskih udruženja.Općinska vijeća mladih koja čine Vijeće mladih Unsko-sanskog kantona su: Vijeće mladih Velika Kladuša,  Vijeće mladih Cazin, Vijeće mladih Bosanska Krupa, Vijeće mladih Ključ i Vijeće mladih Sanski Most.

Dana 3. 5. 2014. godine u prostorijama Vlade USK-a održana je prva izvještajna Skupština Vijeća mladih USK, na kojoj su podneseni izvještaji o radu Upravnog odbora Vijeća mladih USK, Plan i program rada Vijeća mladih USK te planirane aktivnosti Vijeća za naredni period, kao i formiranje preostala tri općinska vijeća mladih u Bihaću, Bužimu i Bosanskom Petrovcu. Ovim putem zahvaljujemo se Vladi USK, Premijeru USK g-dinu Hamdiji Lipovači na ustupljenim prostorijama za održavanje sjednice Skupštine.

Na današnjoj skupštini kao zanimljivost ističemo i pismo predsjednika M1 Prave za mlade Rusmira Pobrića Vijeću mladih USK, koji je istakao da je ”Vijeće mladih organizacija koju vlast mora uvažavati kao ravnopravnog sagovornika i partnera! M1 je prvi korak mladih ka ulazu u politički ring, naredni koraci zavisit će isključivo od aktuelne i buduće politike, na koji način će pristupiti rješavanju nagomilanih problema mladih. M1 je početak priprema političkog djelovanja, političkog obrazovanja i izgradnje političke strukture mladih u BiH.”

Članovi/ce skupštine dogovorili su svoje daljnje aktivnosti. Budući da je ovo predizborna godina u kojoj ćemo upravo mi, članovi/ce Vijeća mladih, aktivno učestvovati, ono što ćemo tražiti, odnosno zahtijevati od budućih kandidata na predstojećim izborima jeste implementacija Zakona o mladima FBiH, ravnopravno učešće mladih u donošenju odluka koje se tiču mladih na području USK-a. Tražit ćemo poboljšanje zabrinjavajuće teškog položaja mladih ljudi. Analizirat ćemo svakog kandidata na predstojećim izborima. Vijeće mladih USK danas prenosi jedinstvenu poruku vladajućima, svima onima koji u vrijeme izbora govore ”na mladima svijet ostaje, mladi su budućnost” – da ćemo se upravo MI boriti za prava koja nam pripadaju, učestvovati u procesu donošenja odluka bitnih za mlade, a u skladu sa Zakonom o mladima FBiH. Vlasti u nama trebaju prepoznati partnere!!!

Ne smijemo dozvoliti da naša imena i dalje nalaze u statistikama nezaposlenih mladih na biroima za zapošljavanje. Prema statistikama, danas je na području USK-a više od 24.000 mladih nezaposleno, VRIJEME JE DA KAŽEMO DOSTA!!!- kazala je Jasmina Keserović,Predsjednica UO i zamjenica predsjednice VM USK.

KOMENTARI