instant fap

Održana skupština MZ Hrustovo

Održana skupština MZ Hrustovo

U sklopu priprema za akciju podrške izgradnji sportskog Centra Hrustovo 19.04. 2014 u prostorijama osnovne škole Hrustovo je održan zbor građana Hrustova, na kojem su učešće uzeli 63 građana mjesne zajednice.

Na dnevnom redu su bile dvije tačke :
1. Pripajanje mjesne zajdnice Hrustovo na gradski vodovod.
2. Izgradnja projekta za sportski centar u Hrustovu

Na prvu tačku izlaganje je podnio Keranović Mumin, u kojem je obrazložio potrebu prispajanja našeg postojećeg vodovoda na gradski vodovod, sa svim pojedinostima i detaljima.

Bilo je i pitanje od strane Enesa Merdanovića-Čane, o učešću vodovodne organizacije koja trenutno održava naš vodovod i mogućnosti o preuzimanju održavanja vodovodne mreže od strane mjesne zajednice, na što je Mumin obrazložio nemogućnost prihvatanja vodovodne mreže iz više tehničkih razloga, a najveći razlog je financijsko pokriće i rentabilnost vodovodne mreže u Hrustovu.

Vlasnik vodovoda, općina Sanski Most će učestvovati u ovom projektu, a da bi čekali na potpunu izgradnju mreže od strane ove organizacije, prošlo bi sigurno dugi niz godina, pošto budžet općine nemože izdržati ovu investiciju u kraćem roku.
Nakon dužeg razgovora , prijedloga i konstatacija donešen je zaključak:

Mjesna zajednica Hrustovo se priključuje na gradski vodovod u što kračem roku, radi nekvalitetne vode koja se danas koristi iz našeg vodovoda, koja se ponekad mora i prokuhavati da bi se mogla koristiti u ishrani i za piće.

Pošto je ova akcija već bila pokrenuta , neki građani su već učestvovali sa prilogom od 50.00 KM , tako da oni nebi trebeli uplaćivati cijeli iznos koštanja priključka , a procijenjen je iznos od 350,00 KM po domaćinstvu da bi se ovaj projekat završio.
Postoji žiroračun u mjesnoj zajednici na koji se ova sredstva mogu uplatiti.

Druga tačka dnevnog reda je bila izgradnja sportskog centra Hrustovo, kojoj se pristupilo veoma ozbiljno i radno, tako da smo imali veliki broj priloga i prijedloga na ovu akciju kao što su potreba i namjena ovog projekta kao i sam projekat i izgled centra.
Prije svega Hrustovo trenutno ima 58 aktivnih omaldinaca i omaldinki koji žive u Hrustovu, ako se na to doda više od stotinu omaldinaca i omladinki iz dijaspore ovaj centar zadovolajva svoje potrebe i ispunnjava svoju namjenu.

Ako na ovo dodamo školsku dijecu, razne sportske i kulturne manifestacije, okupljanja, privatne i zajdničke svečanosti, ovaj centar zasigurno opravdava svoje potrebe i namjene. To daokazuje i veoma veliko intresovanje naših građana prvenstveno u dijaspori kojih je nažalost puno više nego u samom Hrustovu i od kojih se velika većina već izjasnila da podržava ovaj projekat.

Prijedlog Esada Seferovića, da se u ovaj projekat uvrsti izgradnje sportske sale je razmotren i donešen je slijedeći zaključak.
Osnovna škola Vrhpolje je u fazi izgradnje sportske sale za potrebe škole i mjesnih zajednica na poručju ove škole tako da bi izgradnja dva objekta na tako malom prostoru bila jednostavno suvišna. Zatim ovakav jedan objekat iziskuje veoma velike troškove održavanja što bi sa ovim centrom i njegovom zaradom bilo nemoguće tako da se ovaj prijedlog nije usvojio i projekta bi trebao izgledati slično idejnom riješenju, stim da se pojednosti utvrede na centralnoj manifestaciji za sve Hrustovljane 24,05,2014 u Švicarskoj.

Ova manifestacija će imati i radni karakter tako da će mo na njoj pribaviti spiskove svih Hrustovljana koji se vode kao Hrustovljani sa njihovim prilozima i prijedlozima za ovaj centar kao i spremnost financijskog podupiranja ovom projektu.
Za ovu manifestaciju će biti organizovan jedan autobus iz Hrustova od strane naših gražana u Švicarskoj a ukoliko bude potreban dodatni autobus organizova će ga Mjesna Zajednica Hrustovo.

Kukavica Rifet sa gražanima Hrustova iz njemačke takođe organizuje jedan autobus, a iz Slovenije će biti organizovan jedan manji autobus od strane Kljajić Biske i Kukavica Irfana.

Na ovoj manifestaciji će biti i direktan prijenos razgovora s našim građanima u SAD, i sa nekim pojedincima iz Švedske i Kanade.

S ovim još jednom pozivamo naše Hrustovljane u CH da se uključe oko prijema i smještaja gostiju, a za organizaciju i sprovođenje akcije u CH su zaduženi:
Kukavica Safet
Kukavica Semir
Keranović Nećko
Keranović Džafer
Merdanović Enes-Čana
Seferović Hamza
Seferović Edin
Seferović Ismet
Velić Hajrudin-Čiča
Zukić Savud

KOMENTARI