instant fap

Održana skupština sportskog udruženja ”Vrhpolje”

Zapisnik sa Treće Skupštine sportskog udruženja ”VRHPOLJE”

Na skupštini održanoj 26.04.2014 godine na dnevnom redu našle su se sljedeće
tačke:
1. Usvajanje zapisnika sa 2. Redovne skupštine
2. Izvještaj o radu Upravnog odbora
3. Izvještaj o radu Predsjednika
4. Financijski izvještaj
5. Plan za 2014 godinu
6. Razno

a. Web stranica
b. Proširenje Upravnog odbora
c. Postavljanje trave na igralištu do Bajrama – Zaključak

Usvajanje zapisnika sa 2. Redovne skupštine

Predsjednik Skupštine je pročitao zapisnik sa 3. Skupštine koji je jednoglasno
usvojen.
Izvještaj o radu Upravnog odbora i Izvještaj o radu Predsjednika
Izvještaj o radu Upravnog odbora i Predsjednika spojen je u jedan izvještaj jer je Statutom određeno da je predsjednik Udruženja ujedno i predsjednik Upravnog  odbora. Predsjednik Husein Mahić je detaljno iščitao izvještaj o radu, održanim  sastancima i donesenim odlukama vezanim za izvođenje radova na igralištu. U prilogu ovog zapisnika priložen je i izvještaj o radu. Oba izvještaja su jednoglasno usvojena.

Financijski izvještaj
Financijski izvještaj je pročitan od strane predsjednika Huse Mahića, svaka  stavka zasebno je pročitana koja se tiče prihoda i rashoda.
Ukupni prihodi: 74.560,00 KM,
Ukupni rashodi: 69.396,33 KM.
Trenutno na računu Udruženja ima 5.164,00 KM. U rashode nisu uračunati troškovi telefona, auta i neki drugi sitni troškovi. Te  troškove snosio je svojim novcem Predsjednik Udruženja. Financijski izvještaj je  usvojen jednoglasno.

Plan rada u 2014 godini
Skupština je jednoglasno usvojila plan rada a on se odnosi na nastavak aktivnosti na sakupljanju ostatka neophodnog novca za završetak igrališta. Plan  je da se položi trava prije izgradnje tribina i da se održi turnir za Bajram.

Razno
Pod tačkom razno diskusija se vodila o
d. Održavanju i ažuriranju web stranice www.vrhpolje.ba
e. Proširenje Upravnog odbora
f. Postavljanje trave na igralištu do Bajrama – Zaključak

Usvojen je zaključak da se pronađe osoba koja će održavati stranicu redovno sa  novim informacijama. Predloženo je da se u tu svrhu obezbijede financijska  sredstva za finansiranje te osobe. Svi članovi Udruženja imaju pravo da  Upravnom odboru ili Skupštini predlože osobu za održavanje web stranice.
Kad je riječ o proširenju Upravnog odbora, konstatovano je da je Upravni odbor  proširen još na Prvoj Skupštini sa 3 na 5 članova. Međutim, Statut predviđa  samo tri člana tako da je donešen zaključak da Upravni odbor ima samo 3 člana i  da se na nekoj budućoj skupštini ponovo razmatra ovaj prijedlog jer je to u  skladu sa Statutom.

Postavljanje trave je ušlo u plan za 2014 godinu i prihvaćena je ta aktivnost.
Skupština je završila sa radom u 22:00h

Predsjednik Skupštine
Nijaz Kadirić

Zapisnik 3. skupstina SU Vrhpolje (1)

KOMENTARI