instant fap

Održana trinaesta sjednica Općinskog vijeća Sanski Most

Održana trinaesta sjednica Općinskog vijeća Sanski Most

Nastavak trinaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Sanski Most, koja je prekinuta u ponedjeljak nakon što su usvojene dvije od ukupno sedamanaest tačaka dnevnog reda, održan je juče, a vijećnici su razmatrali preostale tačke dnevnog reda.

Podsjećamo, Općinsko vijeće je prvog dana zasijedanja usvojilo prijedlog budžeta općine Sanski Most za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 11.344.050 maraka. Tom prilikom usvojen je i nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o provođenju Regulacionog plana „Lijeva obala 1“, koji će biti upućen u javnu raspravu u trajanju od 15 dana, a usvojen je i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o provođenju Prostornog plana općine i Urbanističkog plana grada Sanskog Mosta. Juče je u nastavku sjednice jednoglasnu podršku vijećnika dobio Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2013. godinu, zatim prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Sanski Most za period od 2014. do 2018. godine, kao i prijedlog Projekta prevencije koji će se sufinansirati iz sredstava posebne naknade u 2014. godini, a koji se odnose na čišćenje i uređenje riječnih korita i kanala na ukupno pet lokacija na području općine, s ciljem preventivnog djelovanja na spriječavanju poplava. Usvojen je i Plan poslovanja za 2014. godinu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Sanski Most, uz zaključak da ovo preduzeće u ovoj godini pristupi rješavanju problema vezanih za lokalni vodovod Kamengrad.

Podršku vijećnika dobili su Program rada i Finansijski plan za ovu godinu Javnog preduzeća „Radio Sana“, Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“, Javne ustanove „Centar za socijalni rad“, kao i Plan programa rada i Finansijski plan za ovu godinu Javne ustanove „Narodna biblioteka“ Sanski Most. Za razliku od njih, Program rada i finansijski plan za 2014. godinu Javnog preduzeća „Gradska dvorana“ i Plan rada za ovu godinu Javne ustanove „Centar za mlade, kulturu, sport i informisanje Kult Media“, nakon održane rasprave nisu dobili podršku Općinskog vijeća. Općinsko vijeće prihvatilo je Izvještaj o radu Udruženja Muslimansko dobrotvorno društvo „Merhamet“ Sanski Most za 2013. godinu, kao i Informaciju o radu zajedno sa izvještajem o utrošku budžetskih sredstava za prošlu godinu „Crvenog križa“ Sanski Most. Planirana rasprava o Informaciji o stanju narkomanije na području općine Sanski Most, odložena je za iduću sjednicu Općinskog vijeća. Na kraju sjednice, vijećnici su usvojili zaključak kojim su ovlastili općinsku Službu za razvoj, poduzetništvo i resurse, da za narednu sjednicu pripremi izvještaj koji će ponuditi mjere i smjernice budućeg djelovanja općinske administracije na ponovnom pokretanju eksploatacije mineralnih sirovina na površinskom kopu „Zlauše“, budući da je nedavno zapečaćen Rudnik mrkog uglja „Kamengrad“ koji je godinama vršio iskopavanja na ovom lokalitetu.autor:radiosan

KOMENTARI