instant fap

Održani prvi unutarstranački izbori Demokratske fronte

Održani prvi unutarstranački izbori Demokratske fronte

REZULTATI

Opčinske organizacije DF BH Bihać, Cazin, Velika Kladuša, Bužim, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most su ispunile statutarne uslove za proveđenje izbora.
Unutarstranačke izbore je sprovela izborna komisija, koja je definisana odlukom Generalnog sekretara stranke, uz prisustvo dva člana predsjedništva DF BH u svojstvu posmatrača.
Biračka mjesta su bila otvorena od 9:00 do 15:00 sati, te su izabrane Općinske organizacije DF BH sa navedenim brojem članova:
Bihać – 11, Cazin – 11, Velika Kladuša – 7, Bužim – 7, Bosanska Krupa – 7, Bosanski Petrovac – 7, Ključ – 7, Sanski Most – 7.

OO DF BH Bihać
Predsjednik: ŽUPA DAVOR
Članovi: ALIBABIĆ VILDANA, HODŽIĆ ALEN, HANDUKIĆ SENITA, MUHAREMAGIĆ EMIL, TRNAVCI GENC, OSMANOVIĆ NURUDIN, KUDUZOVIĆ AVDO, JONEK DARKO, ZULIĆ NEVZET, ŠEHIĆ EMIL i PEČENKOVIĆ DAMIR.

OO DF BH Bosanska Krupa
Predsjednik: HASIĆ SANIL
Članovi: MURIĆ MUSTAFA, MESIĆ ZAHARIJE, MUJIĆ FEHIMA, ALAGIĆ ISMET, CERIĆ NOVAD, ORAŠČANIN SEMIN i REKIĆ REDŽEP.

OO DF BH Bosanski Petrovac
Predsjednik: MUJADŽIĆ RUSMIR.
Članovi: DRUŽIĆ ESAD, TEŠNJAK MIRZA, HADŽIĆ ŠEHZUDIN, RUŠČUKIĆ SABRUDIN, KOZINA ANDRIJA, FERIZOVIĆ DENIS i RAMIĆ NEVSAD.

OO DF BH Bužim
Predsjednik: NANIĆ HILMIJA
Članovi: KAUKOVIĆ SENAD, LJUBIJANKIĆ ISMET, DURAKOVIĆ MUHAREM. GROŠIĆ ABDAGA, ŠEKIĆ RIFET, MULALIĆ ZIJAD i ŠAHINOVIĆ SUAD.

OO DF BH Ključ
Predsjednik: SELIMOVIĆ IBRO
Članovi: HASANBEGOVIĆ ENES, KABLIĆ SAFET, HRUSTIĆ DŽANA, ČARKIĆ ANEL, HADŽIĆ ELMA, KAPETANOVIĆ IBRO i HAMEDOVIĆ DAMIR.

OO DF BH Sanski Most
Predsjednik: HASIĆ ILIJAZ
Članovi: HUZEIROVIĆ MUHAMED, HUZEIROVIĆ ADMIR, SMAILOVIĆ ELMA , HADŽIĆ ZILHAM, AGANOVIĆ AIDA, BIŠČEVIĆ SENAD i ARNAUT SEID.

OO DF BH Velika Kladuša
Predsjednik: GALIJAŠEVIĆ SABAHUDIN
Članovi: ODOBAŠIĆ EDVIN, KENDIĆ SULEJMAN, BRKIĆ ENIS, KENDIĆ DENIS, KEKIĆ NEDŽAD, MEDIĆ EMIN i NUHIĆ DINO.

OO DF BH Cazin
Predsjednica: NUHIĆ ADMIRA
Članovi: PROŠIĆ EDNA, PROŠIĆ DŽEVAD, BAJRIĆ MEHMED, MURIĆ HARIS, BAJRIĆ ELVIS, MUJAGIĆ AMIR, ZULIĆ EMSUD, SILIĆ MIRSAD, KOVAČEVIĆ SAMED, ĆATIĆ MEHMED i ČAUŠEVIĆ SAMIRA.

Predsjednici Općinskih odbora će u narednih 5 dana održati konstitutirajuće sjednice Općinskih odbora DF BH.

Nakon ovih izbora a u narednih mjesec dana održat će se izbori na nivou Unsko-sanskog kantona, gdje će svi članovi Općinskih odbora birati predsjednika Kantonalnog odbora DF BH.

KOMENTARI