instant fap

Seminar ”Emocionalna inteligencija”

Jučer je u S. Mostu, u prostorijama Starog hotela održan seminar na temu ”Emocionalna inteligencija”.

Seminar je upriličen u organizaciji udruženja; AKOS S. Most, OKC ”Atis”, H.O. Dirhem, Muslim Media, a predavač na ovom seminaru je bio prof. Nedim Botić, trener CLPU-a (Centar za lično i profesionalno usavršavanje). Ovaj seminar predstavlja kontinuitet saradnje koji je predviđen potpisivanjem protokola o saradnji između CLPU Sarajevo i Omladinskog kulturnog centra ”Atis” iz S. Mosta.

Seminaru je prisustvovalo oko 25 osoba iz raznih struktura društva, koje su svojom interaktivnošću dali puni doprinos seminaru.

Konstatirano je kako se radi o veoma bitnoj tematici koja nažalost nije prisutna u društvo, odnosno, kojoj se rijetko pristupa i elaborira sa naučno-stručnog aspekta.

KOMENTARI