instant fap

Ojačavanje nasipa uz rijeku Sanu

Ovih dana odvijaju se radovi oko ojačavanja nasipa za odbranu od poplava uz rijeku Sanu, duž njene lijeve obale na potezu od Karića mosta do lokaliteta Radinovac.

Radi se o projektu kojeg je kandidovala općina Sanski Most kod Agencije za vodno područje sliva rijeke Save i njegova vrijednost iznosi oko osamdeset hiljada maraka. Izvođač radova na pomenutom projektu je firma „Ganić“, a on podrazumjeva podizanje nivoa i proširenje nasipa kako bi se dio naselja Alagića polje, kao i obradivo zemljište, zaštitilo od poplava. Iako je ovaj nasip urađen prije nekoliko godina, rijeka Sana je uspjevala da se na ovom dijelu vodotoka izlije iz korita i ugrozi stambene objekte koje se nalaze u ovom dijelu općine Sanski Most. Tako su krajem maja poplave pričinile velike štete na kućama i poljoprivrednim parcelama, te se ukazala potreba za ojačavanjem nasipa. Istovremeno, općinske vlasti su pri nadležnom kantnalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kandidirale projekat ojačavanja nasipa uz rijeku Bliku, u naselju Husimovci, gdje su poplave također mještanima u ovom dijelu Sanskog Mosta pričinile velike probleme

KOMENTARI