instant fap

Općinsko vijeće protiv hidroelektrane

Općinsko vijeće protiv hidroelektrane

Općinsko vijeće Sanski Most, na jučer održanoj sjednici, nije dalo saglasnost Elektroprivredi BiH za poduzimanje istražnih radnji vezanih za eventualnu izgradnju hidroelektrane „Čaplje“. Predstavnik pomenutog preduzeća, Šefkija Pozderac, predstavio je vijećnicima idejni projekat sa studijom uticaja na okoliš i istražnim radovima buduće hidroelektrane „Čaplje“. Pozderac je tražio saglasnost Općinskog vijeća Sanski Most kako bi započele istražne radnje koje su prvi korak u izgradnji pomenutog hidroenergetskog objekta. On je vijećnicima ovom prilikom prezentirao tehničke detalje projekta istakavši kako bi snaga hidroelektrane bila 11,626 megavata, visina brane koja bi se nalazila u kanjonu Sane, na području tzv. „Krečane“ iznosila bi 15 metara, a dužina 136 metara. Akumulaciono jezero bi se protezalo na dužini od 9,5 kilometara. Podsjetio je da je Vlada FBiH još u februaru 2010. godine proglasila javni interes za pristupanje pripremi i izgradnji ovog hidroenergetskog objekta na rijeci Sani. Evropska komisija je za pomenute istražne radnje odobrila sredstva u visini od 800 hiljada eura za izradu studije izvodljivosti projekta hidroelektrane Čaplje. Kako bi ova sredstva postala operativna i da bi se njima finansirale pomenute istražne radnje, bilo je potrebno da danas Općinsko vijeće da suglasnost na ove aktivnosti, što se međutim nije desilo. Svi klubovi političkih partija, te svi vijećnici zauzeli su stav da bi izgradnja hidroelektrane „Čaplje“ bila štetna i da bi nanijela nesagledive posljedice po općinu Sanski Most. Također, istaknuto je da je i većinsko javno mnijenje u općini, svih ovih proteklih godina, protiv gradnje bilo kakvih hidropotencijala na Sani. Načelnik općine Sanski Most, dr. Mustafa Avdagić, podsjetio je na odluku općinskog vijeća iz 2006. godine kojom se zabranjuje izgradnja velikih hidroenergetskih objekata snage veće od 5 megavata na Sani i njenim pritokama. Također, načelnik Avdagić je istakao kako je i sam lično protiv ovog projekta. Rasprava o ovoj temi potrajala je duže od dva sata i vijećnici svih političkih partija pokazali su konsenzus po ovom pitanju. Na kraju, donesen je zaključak kojim Općinsko vijeće Sanski Most ne odobrava istražne radnje kao prvi korak u eventualnoj realizaciji projekta izgradnje hidroelektrane „Čaplje“.radiosana

KOMENTARI