instant fap

Osnivanje Vijeća mladih Sanski Most

Ovim putem pozivamo sve mlade koji su zainteresirani da se odazovu osnivanju Vijeća mladih Općine Sanski Most, koje će se održati danas sa početkom u 19:00 sati u prostoru stare gradske vijećnice, Trg Ljiljana.

Zakon o mladima Federacije BiH “vijeće mladih” definiše kao krovno udruženje mladih, zasnovano na dobrovoljnom članstvu omladinskih udruženja, a koje predstavlja interese mladih i omladinskih udruženja. Vijeće mladih općine osniva više od 50% omaldinskih udruženja, ali najmanje tri udruženja sa popisa koji se vodi kod nadležnog odjela za mlade općine. Nakon osnivanja vijeća mladih općina, pristupiti će se osnivanju vijeća mladih kantona i Federacije BiH.

Dnevni red

1. Razmatranje i usvajanje Statuta Vijeća mladih Općine Sanski Most.
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke za imenovanje predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika Skupštine Vijeća mladih Općine Sanski Most, te članova Skupštine.
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora.
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o imenovanju predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce Upravnog odbora.
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o imenovanju lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje (predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika) Vijeća mladih Općine Sanski Most.
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o imenovanju predsjednika/ce i članova Nadzornog odbora,
7. Ostala pitanja (prigodno obraćanje novoizabranih i gostiju).

 

KOMENTARI