instant fap

Otvoreno pismo zastupnicima u Skupštini Unsko-sanskog kantona

Otvoreno pismo zastupnicima u Skupštini Unsko-sanskog kantona

Kordinacioni odbor Saveza Jedinstvenih organizacija boraca 91-96 USK upućuje putem javnih i elektronskih medija članovima skupštine Unsko-sanskog kantona otvoreno posmo u kojem se kaže;

Prema našim saznanjima Unsko-sanski kanton je u dubiozi 230 miliona KM, zbog kreditnog zaduženja dnevne kamate su oko 17 hiljada KM. To je očigledno na pomolu bankrot popraćen sa endemskom korupcijom kroz osmišljeni i organizovani kriminal dosadašnjeg lošeg rada zakonodavne i izvršne vlasti.

Zloupotreba je toliko na vidiku  na svim nivoima da se više pojedini članovi Vlade netrude ni skriti od javnosti svoju bahatost i svoje političko licemjerstvo. Tako npr. Azemina Helić ministrica financija je krajem prošle 2014 godine  po političkoj i kumovskoj osnovi  dodjelila sredstva pojedinim boračkim udruženjima i do 30 hiljada maraka dok drugi nemogu sredstva dobiti niti marke za raspiasani tender apliciranih projekata i obilježavanja značajnih datuma koje su  službeno odobrena, potpisana i nalaze se u trezoru negdje u ladici ministrice.

Mi kao ozbiljna organizacija boračko-braniteljskih udruženja i udruga USK uvijek nagovjestimo i službeno obavjestimo za mogući nadolazeći ‘građanski bunt’ i trudimo se svim načinima da Vas upoznamo i da pokušate konačno svatiti da svoj mandat časno upotrebite za dobrobit svih građana a ne Vaš lični ili interes Vaših političkih stranaka.

Mi Vas nećemo djeliti po političkoj osnovi i pripadnosti nekih od parlamentarnih stranaka koje participiraju u skupštini Unsko-sanskog kantona. Mi u saradnji sa drugim građanskim inicijativama djelit ćemo Vas na dobre i loše zastupnike i narodne poslanike. S toga  tražimo od Vas da konačno sa apsolutnom većinom Vas u Skupštini USK iz što većeg mogućeg broja političkih parlamentarnih stranaka,  uključite se u konačnu bitku i konačni obračun protiv koruptivnih ljudi koji su doveli naš kanton i nas građane u bezizlaznu situaciju ma iz koje svere političkog života takva osoba dolazila.

Kao takva široka koalicija političkih stranaka tražimo i zahtjevamo formiranjem stručne, menedžerske i eksperne Vlade koja će se zajedno sa Vama skupštinskim zastupnicima uhvatiti  u koštac sa svemu što je do sad bilo loše i sa svemu što se dobro može ponuditi kroz razvojnu politiku građanima.

Mogući bankrot Unsko-sanskog kantona kojeg usput potresa endemska korupcija i nepotizam po svim sverama društveno političkog života treba pod svaku cjenu spriječiti ili će te se prema našem viđenju u skoroj budućnosti vrlo brzo susresti sa nesagledivim posljedicama građanskih inicijativa i pobuna koje će se teško moći kontrolisati.

 

S poštovanjem

U Bosanskoj Krupi, 7. 01. 2015. Godine

U potpisu Sejad Draganović predsjednik Kordinacionog odbora Saveza JOB-a 91-96 Unsko-sanskog kantona

KOMENTARI