instant fap

Ovo je dokaz da je priroda savršena: Rijeka Sana kod Sokolova

Ovo je dokaz da je priroda savršena: Rijeka Sana kod Sokolova

Priroda je savršena zato što nije beskonačna. Ako razumijete granice, razumijete i kako funkcioniše taj mehanizam. Uzmite, na primjer, rijeke. Jedna rijeka može biti dugačka, predugačka, ali ne može biti beskonačna. Da bi sistem funkcionisao, treba da se završi, da ima kraj.

A tamo gdje priroda riješi da postavi svoje granice, pred očima se raspukne veličanstven prizor.

Rijeka Sana kod Sokolova, sela koje se nalazi na administrativnoj granici između Ključa i Sanskog Mosta.

KOMENTARI