instant fap

PepsiCo širi regenerativnu poljoprivrednu praksu na više od tri miliona hektara

PepsiCo širi regenerativnu poljoprivrednu praksu na više od tri miliona hektara

Kompanija PepsiCo najavila je da planira proširenje regenerativne poljoprivredne prakse na više od tri miliona hektara, što je gotovo jednako ukupnoj poljoprivrednoj površini koju kompanija obrađuje. Najavljeno je i poboljšanje egzistencije za više od 250.000 ljudi koji rade u poljoprivrednom lancu snabdijevanja, kao i ulaganje u održivost lanca nabavke 100 odsto ključnih sirovina, u periodu do 2030. godine. Procjenjuje se da će ovakvim aktivnostima biti eliminisano bar tri miliona tona gasova staklene bašte do kraja decenije, a program će biti proširen na nove usjeve i iskorišten kao temelj za partnerstvo sa poljoprivrednicima i za prelazak na regenerativnu poljoprivredu.

Ovako postavljeni ciljevi rezultat su činjenice da poljoprivreda predstavlja temelj prehrambenog sistema, kao i da su tokom prošlog vijeka konvencionalne poljoprivredne prakse doprinijele značajnom gubitku i degradaciji tla. Osim toga, prehrambeni sistem je izvor oko trećine svih gasova sa efektom staklene bašte, dok s druge strane poljoprivreda može biti i rješenje za smanjenje emisije CO2. U okviru ovog programa, kompanija PepsiCo će se fokusirati na:

  1. Širenje regenerativne poljoprivrede prakse na više od 3 miliona hektara, odnosno na 100 odsto zemljišta koje se koristi za uzgajanje sirovina za proizvode kompanije širom svijeta, kroz saradnju sa poljoprivrednicima iz 60 zemalja. Na području Zapadnog Balkana, PepsiCo sarađuje sa šest dobavljača iz Bosne i Hercegovine i Srbije, koji su dio PepsiCo agende održivosti. Ova agenda uključuje ulaganja u održavanje zemljišta zdravim, implementaciju platformi za upravljanje vodom, program za reciklažu otpada od prerade krompira, povećavanje udjela alternativnih izvora energije u proizvodnim pogonima, a sve u cilju smanjenja emisije CO2.
  2. Poboljšanje egzistencije za više od 250 000 ljudi u lancu poljoprivrednih dobara i zajednicama globalno, uključujući i ekonomsko osnaživanje žena. PepsiCo koristi najsavremenije tehnologije koje pomažu poljoprivrednicima da efikasnije uzgajaju hranu, koristeći manju količinu resursa. Na tržištu BiH i Srbije, Marbo Product obrađuje preko 1300 hektara krompira. Implementiraju se najviši PepsiCo standardi za proizvodnju hrane, ulaže se u edukaciju farmera i proizvođača i implementiraju se platforme koje daju mogućnost smanjenja troškova, zdravije zemljište i prostor za veća ulaganje u nove tehnologije.
  3. Održivo nabavljanje 100 posto ključnih sirovina, tako da uključuju ne samo usjeve iz neposrednog izvora (krompir, kukuruz, zob), već i sirovine koje se nabavljaju od drugih proizvođača, kao što su biljna ulja i žitarice. U zemljama Evrope, PepsiCo radi na selekciji svojih sorti radi unaprjeđenja karakteristika visokog genetskog potencijala, uključujući i Zapadni Balkan, a pokreće i program saradnje sa dobavljačima za razvoj inovacija i primjenu globalnih praksi, kao što je pokretanje programa za snabdijevanje proizvodnje kukuruznim uljem domaćeg porijekla, koje do sada nije bilo dostupno na našem tržištu.

“Poslovanje kompanije PepsiCo zasnovano je na poljoprivredi, a mnogi PepsiCo proizvodi kreću sa njive – od zobene kaše Quaker preko tortilja čipsa Doritos, do našeg lokalnog brenda Chipsy. Kao jedna od vodećih svjetskih kompanija za proizvodnju hrane i pića, održiv poljoprivredni sistem je presudan za naše poslovanje, kroz koje imamo priliku i odgovornost da podstaknemo značajne promjene. U okviru naše agende održive poljoprivrede, ulažemo napore u ostvarivanje tri glavna cilja. Prvi je saradnja sa ključnim interesnim javnostima, farmerima i dobavljačima; drugo moramo da ubrzamo usvajanje praksi i treće moramo da transformišemo poljoprivredu, tako da nam implementiranjem digitalnih tehnologija na poljoprivrednim dobrima, pruža kvalitativne uvide kako bi usjevi bili još održiviji. Svi naši ciljevi postavljeni PepsiCo programom regenerativne poljoprivrede biće implementirani i kroz poslovanje na Zapadnom Balkanu kako bi i dalje sa ponosom proizvodili Chipsy od 100% domaćeg krompira, i kako bismo smanjili emisiju CO2 za više od 70 posto”- istakao je Nuno Pinto Leite, generalni direktor kompanije Marbo Product, članice PepsiCo grupe.

Lokalno se za potrebe kompanije PepsiCo krompir proizvodi na 1.039 hektara, a sa oko 40.000 tona krompira godišnje Marbo Product spada u red najvećih industrijskih otkupljivača u Srbiji. Oblast učenja i razmjene znanja o najboljim poljoprivrednim praksama već se sprovodi kroz program edukacije poljoprivrednih dobavljača, kao i kroz program edukacije studenata poljoprivrede kroz projekat “Chipsy Agro akademija”. Također, kada je riječ o otpadu, ostvarena su smanjenja od prerade krompira za 70 posto, čime je postignut najbolji učinak u Centralnoj Evropi.

Program pozitivne poljoprivrede je još jedan korak na putu kompanije PepsiCo i prati nedavnu najavu kompanije da udvostručuje svoj klimatski cilj, usmjeren na smanjenje apsolutnih emisija gasova staklene bašte u svom lancu vrijednosti za više od 40 posto do 2030. godine, kao i obavezujući se da će postići nultu emisiju do 2040. godine.

KOMENTARI