instant fap

Peticiju potpisalo 1.072 građana Sanskog Mosta

Peticiju potpisalo 1.072 građana Sanskog Mosta

U sklopu projekta „Zajedno protiv torture u BiH – Mreža“, tokom novembra i decembra prošle godine, na području cijele Bosne i Hercegovine, provodile su se ulične akcije prikupljanja potpisa građana u cilju podrške javnosti za donošenje Zakona o pravima žrtava torture na državnom nivou. Akcija je sporovedena i na području općine Sanski Most.
Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, tokom pomenutog perioda peticiju je potpisalo preko 50 000 građana. Kako su nas informisali iz Udruženja logoraša općine Sanski Most, u periodu od 15. novembra do 27. decembra u sanskoj općini peticiju su potpisala 1.072 građana. Akcija se ne završava, već će novo potpisivanje peticije biti organizirano tokom marta i aprila ove godine.
„ Volja gradjana je već predočena parlamentarcima, te se očekuje skoro donošenje Zakona o zaštiti žrtava torture“ , izjavio je Šaćir Srebrenica, predsjednik Saveza logoraša BiH.
Projekat „Zajedno protiv torture u BiH- Mreža“ provode UG „Vive žene” iz Tuzle u suradnji sa Savezom logoraša u BiH. Organizatori potpisivanja peticije naglašavaju, glavni problemi sa kojima se susreću žrtve torture u BiH su pristup pravdi i dobijanju statusa, te dostupnosti različitih oblika zaštite. Ističe se, da preko 200 000 logoraša nema adekvatno riješenu zdravstvenu zaštitu, redovna primanja, kao ni prava na povlastice po osnovu lišavanja slobode i pretrpljene torture.

Prijedlog Zakona o pravima žrtava torture u Parlamentu BiH obaran je dva puta, odnosno nije došao ni u parlamentarnu proceduru. Postoje brojne opstrukcije, problem oko nedostatka pouzdanih podataka o broju logoraša i mjestima zatočenja. Ipak, članovi projekta „Zajedno protiv torture u BiH – Mreža“ su i dalje optimistični i već dvije godine provode aktivnosti koje se neophodne za donošenje Zakona o zaštiti žrtava torture.

KOMENTARI